เครื่อง NVR รุ่น XRN-2010

เครื่อง NVR รุ่น XRN-2010 ยี่ห้อ SAMSUNG CCTV อัตราการบันทึกที่ 256Mbps การถ่ายทอดแบบ รองรับสุงสุด 32 กล้อง UP to 8 SATA (Max.48TB)