เครื่อง NVR รุ่น XRN-410S

เครื่อง NVR รุ่น XRN-410S ยี่ห้อ SAMSUNG CCTV อัตราการบันทึกที่ 50Mbps รองรับสุงสุด 4 กล้องที่ความละเอียดสุงสุด 8 MP รองรับฮาร์ดดิส 1 ลูก ลูกละ 6 TB