เครื่อง NVR รุ่น XRN-810S

เครื่อง NVR รุ่น XRN-810S ยี่ห้อ SAMSUNG CCTV อัตราการบันทึกที่ 100Mbps รองรับสุงสุด 8 กล้องที่ความละเอียดสุงสุด 8 MP รองรับฮาร์ดดิส 2 ลูก ลูกละ 2 TB