3M TEMFLEX เทปพันสายไฟ (สีดำ)

• ใช้สำหรับพันสายไฟ หรือสายนำสัญญาณ
• ใช้พันเป็นฉนวนของจุดต่อไฟฟ้าทุกชนิด
• ใช้ป้องกันเปลือกหุ้มสายเคเบิ้ล
• ทนแรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์