CAT5E US-9015-1 100M INDOOR

• สายแลน CAT 5E UTP Enhanced CABLE (350 MHz), CMR (สีขาว)
• สายแลนเคเบิ้ลแบบติดตั้งภายในอาคาร (ความยาว 100 เมตร)
• รองรับความถี่ 350 MHz
• ความต้านทานไฟฟ้า 100 โอห์ม