CAT6 US-9106MW 305M OUTDOOR มีสายไฟและสลิง

• สายแลน US-9106MW
• แบบใช้งานภายนอกอาคารเปลือกหุ้มเป็น PE สีดำ
• มีลวดสลิงและสายไฟ 2 เส้น
• ทนต่อสภาพอากาศภายนอก
• ความเร็วการรับส่งข้อมูล 10 Gbps Ethernet (Gigabit)
• ปริมาณการรับส่งข้อมูล Bandwidth 600 MHz

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด2