CLAMP DROPWIRE CAT อุปกรณ์สำหรับยึดสาย

• สำหรับยึดกับสาย fiber , Cable, drop wire
• ใช้ได้ทั้งสายไฟเบอร์ออฟติก สายดรอปวายโทรศัพท์
• สายดรอปวายแลน และสายอื่นๆ ที่มีลวดสลิงสำหรับผูกยึด