JACK DC แบบสาย เข้า 1 ออก8

• สายแยกไฟ DC เข้า 1 ออก 8 สำหรับกล้องวงจรปิดและอื่นๆ
• สายแยกไฟ DC เข้า 1 ออก 8 สำหรับใช้แยกไฟจากอแด้ปเตอร์โดย
• เป็นตัวจ่ายไฟให้กล้องวงจรปิดจำนวน 8 ตัว ได้ทันที
• รองรับแจ้คเสียบขนาด 5.5 มิลลิเมตร

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด2