POWER SUPPLY BOX Q-VISION 12V30A18CH

• รุ่นตู้แบบกล่อง สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงกล้องวงจรปิด
• เหมาะสำหรับกล้อง 16 ตัวขึ้นไป
• ใช้งานสะดวก รูปแบบฝาปิด มีกุญแจ

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด2