กล้องไร้สายระยะไกล

กล้องไร้สายระยะไกล กับความปลอดภัยในการใช้รถ และ ทางเดินรถ

กล้องไร้สายระยะไกล กับความปลอดภัยในการใช้รถ และ ทางเดินรถ

กล้องไร้สายระยะไกล เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเจริญเติบโตของเมืองหรือชุมชนนั้นนำมาซึ่งปัญหาด้าน ความปลอดภัยในการใช้รถ และ การจราจรที่นับวันจะทวีความรุนแรงของปัญหาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ประกอบการการวางผังเมืองยังขาดการวางแผนไม่ดีพอ อีกทั้งจำนวนรถยังได้เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ทางเดินรถหรือถนนหนทางยังมีไม่เพียงพอกับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น รวมถึงถนนบางเส้นชำรุด บางเส้นสร้างไม่ได้มาตรฐาน ป้ายเครื่องหมายจราจร รวมไปถึงสัญญาณไฟจราจรและกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ตามถนนหนทางต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ บางแห่งชำรุด หรือบางแห่งติดตั้งไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้เส้นทางเดินรถขาดความรู้ความเข้าใจ มีความคึกคะนอง ขาดวินัย หรือละเลย ไม่เคารพ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร จึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ต้องสูญเสียชีวิตร่างกาย และ ทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมาก

กล้องไร้สายระยะไกล กับความปลอดภัยในการใช้รถ และ ทางเดินรถ

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ทางเดินรถ

การใช้รถใช้ทางเดินรถให้เกิดความปลอดภัย ผู้ขับขี่ต้องเคารพ และ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด อันจะเป็นแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินลงได้ กล่าวคือ รถที่จะนำมาใช้ในทางเดินรถต้องนำไปจดทะเบียน และ เสียภาษีประจำปี มีเครื่องยนต์ ส่วนควบคุมอุปกรณ์ครบถ้วน และ ใช้การได้ดี มีสภาพมั่นคงแข็งแรง และ มีความปลอดภัย ไม่มีเสียงดังเกินเกณฑ์ที่กำหนด ไม่เกิดอันตราย หรือ ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย ต้องนำรถไปตรวจสภาพเป็นประจำทุกปี ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ และ นำใบอนุญาตขับขี่ติดตัวไปด้วยทุกครั้งในขณะขับรถ มีความระมัดระวังไม่ให้รถชน หรือ โดนคนเดินเท้า ต้องไม่ถือ หรือ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่ เว้นแต่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา ไม่ดื่มสุรา หรือ ของมึนเมาอย่างอื่นในขณะขับขี่ ผู้ขับขี่รถยนต์ และ ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งขณะขับขี่รถยนต์ หรือ โดยสาร (สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และ ผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่ หรือ โดยสาร) ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษต่อเด็ก คนชรา และ คนพิการที่กำลังใช้ทาง ขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าพอสมควร ในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ สำหรับทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนกันได้โดยปลอดภัย ผู้ขับขี่รถคันที่ใหญ่กว่าต้องหยุดรถให้รถคันที่เล็กกว่าผ่านไปก่อน

กล้องไร้สายระยะไกล กับความปลอดภัยในการใช้รถ และ ทางเดินรถ

เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชัน หรือ ขึ้นสะพาน ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถถอยหลังไปโดนรถคันอื่น ขับรถไม่เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมื่อขับรถสวนทางกันในเวลากลางคืนให้ใช้ไฟต่ำ

เพียงแค่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายจราจรง่าย ๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร ช่วยลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียทรัพย์สิน-ชีวิต และ ร่างกายได้

Related link :กล้องราคาถูกคุณภาพดี IBM เผยโฉมโซลูชั่น อัจฉริยะ ด้านความปลอดภัยบนคลาวด์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *