ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

แขวงสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 0.483 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ในแขวงสัมพันธวงศ์ ข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคม 2562

รวมทั้งสิ้น 8,319 คน มีอาคารบ้านเรือนทีปลูกสร้างในพื้นทีรวมทั้งสิ้น 4,422 หลังคาเรือน มีหน่วยงานราชการอยู่ในพื้นที่อย่างเช่น สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2

และสถานีสวัสดี องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ รวมทั้งมีสถานศึกษา อย่างเช่น โรงเรียนกุศลสมาคมวิทยาลัย โรงเรียนมังกุจิ้นเตอะกุงเซียะ โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ และโรงเรียนวัดปทุมคงคา

แขวงสัมพันธวงศ์ สภาพื้นที่เป็นเขตการค้า และที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นมาก มีพื้นที่ทางทิศเหนือติดต่อกับแขวงบ้านบาตร และแขวงป้อมปราบ มีถนนเจริญกรุง

เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงตลอดน้อย ของเขตสัมพันธวงศ์ มีถนนเจริญกรุงเป็นเส้นแบ่งเขตในพื้นที่ ทางด้านทิศใต้ ติดต่อกับแขวงตลอดน้อย

และแขวงคลองสาน มีถนนทรงวาด ซอยภาณุรังษี และแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต สุดท้ายทางด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงจักรวรรคิ และ

แขวงวังบูรพาภิรมย์ มีถนนเยาวพานิชย์ ถนนเยาวราช และคลองรอบกรุงเป็นเส้นแบ่งเขต ส่วนศาสนสถานในพื้นที่ของแขวงสัมพันวงศ์ อย่างเช่น วัดชนะสงคราม (วัดตึก)

วัดกุศลสมาคร วัดกันมาตุยาราม วัดบำเพ็ญยีนพรต วัดมงคลสมาคม วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และมัสยิดหลวงโกชา

ร่วมที่ยังมีสถานที่ท่องเทียวอย่างเช่น ถนนเยาวราช ที่มีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ตลอดถนนเต็มไปด้วยร้านขายทองและร้านอาหาร

รวมทั้งเป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยมากที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ของไชนาทาวน์ ที่เป็นแหล่งท่องเทียวของชาวจีนเมื่อมาเที่ยวประเทศไทย

ก็ต้องแวะไปเยียมชม ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงสัมพันธวงศ์ อาจจะหาร้านเพื่อบริการติดตั้ง หรือแก้ไขกล้องวงจรปิดเสีย กล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้ ค่อนข้างยาก

ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรียกช่างนอกพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาให้บริการเป็นส่วนใหญ่ การเรียกช่างนอกพื้นที่มาให้บริการก็ไม่ค่อยจะเข้ามา เนื่องจากพื้นที่ในเขตสัมพันธวงศ์

หาที่จอดรถอยาก และต้องเดินเท้าไกลหากร้านที่เข้ามาให้บริการไม่มีที่จอดรถให้ ช่างต่างพื้นที่ไม่ชำนาญพื้นที่ก็จะอยากในการหาที่จอด

หรือต้องเสียค่าบริการในสถานที่จอดรถของเอกชนทั่วๆ ไปในพื้นที่ของเขตสัมพันธวงค์

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

กล้องวงจรปิด สัมพันธวงศ์
กล้องวงจรปิด เยาวราช
ร้านกล้องวงจรปิด สัมพันธวงศ์

เขตสัมพันธวงศ์ มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ และการปกครอง มีศาสนสถานที่สำคัญ ทั้งวัด และศาลเจ้าเป็นจำนวนมาก มีศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีต บรรจง ทำให้รู้ถึงเอกลักษณ์ ศิลปะของชาติไทยในอดีตของคนไทยเชื้อสายจีนได้เป็นอย่างดี

เขตสัมพันธวงศ์ยังเป็นศูนย์กลางของการค้าทองคำในประเทศไทยของเราด้วย ทำให้ย่านนี้มีความเจริญเติมโตเป็นอย่างมาก ส่ิงที่ตามมากับความเจริญนั้ก็คือปัญหาการจราจรในพื้นที่ ปัญหาขยะมูลฝอย และท่อน้ำอุดตันในพื้นที่ รวมถึงแรงงานอพยพต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามมา

เขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.416 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็กที่สุดของเขตที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือ มีพื้นที่การติดต่อทางด้านทิศเหนือ จรดถนนเจริญกรุงจากสะพานดำรงสถิตย์

ทางด้านทิศใต้ จรดแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปากคลองผดุงกรุงเกษมถึงปากคลองโอ่งอ่าง ทิศตะวันออก จรดคลองผดุงกรุงเกษมช่วงสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงปากคลองผดุงกรุงเกษมด้านทิศใต้ ส่วนทางด้านทิศตะวันตก จรดคลองโอ่งอ่างช่วงสะพานดำรงสถิตย์ถึงปรกคลองโอ่งอ่างด้านทิศใต้

เขตสัมพันธวงศ์ มีย่านการค้าสำคัญๆ อย่างเช่น ย่านค้าทองคำ อยู่ในพื้นที่ถนนเยาวราชทั้งสองฟาก บางคนเรียกว่าถนนทองคำ และบางร้านก็ค้าเพชรพลอยอยู่ในพื้นที่ด้วยในบริเวณถนนจักรวรรดิ์ ส่วนในเวลากลางคืนบริเวณทางเท้าจะเป็นเป็นร้านอาหาร

มีความหลากหลายเป็นที่รู้จักของนักชิม นักช้อปกันเป็นอย่างดีในย่านนี้ เริ่มตั้งแต่แยกถนนทรงสวัสดิ์ จนถึงสี่แยกราชวงศ์ เยาวราชถือเป็นย่านสรรพสินค้าชั้นนำ สถานเริงรมย์ แหล่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากเมืองจีนเกือบทุกชนิด นี้แค่ย่านเยาวราช อย่างเดียวนะครับ

ย่านสำเพ็ง สะพานหัน หัวเม็ด ร้านค้าเหล่านี้จะขายผ้าผืน ขายเครื่องแก้ว ทองรูปพรรณ และเพชรพลอย รวมทั้งสินค้าราคาปลีก ราคาส่งของชำร่วยต่างๆ ส่วนย่านทรงวาดและริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่เก่าแก่ เป็นพื้นที่นี้เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ในอดีตเป็นที่เก็บและมีโกดังสำหรับพืชผักผลไม้ เช่นข้าวโพด ข้าว แป้ง หรือพืชผลต่างๆ

ย่านค้ากระสอบและอะไหล่ ผ้าและของเบ็ดเตล็ด บริเวณรอบวัดสัมพันธวงศ์ ย่านค้าเครื่องเหล็ก อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆบริเวณวงเวียนโอเดียน ย่านเครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า ในถนนสำเพ็งหรือถนนวานิช 1 เป็นต้น

พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมพื้นที่ มีสถานีดับเพลิงย่อยๆ ในบริเวณสำนักงานเขรและศูนย์ย่อย อปพร. กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ทำให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย รวมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

ทั้งของหน่วยงานราชการ ของภาคเอกชน ของพื้นที่ธนาคาร บริษัทห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของเขตสัมพันะวงศ์อยู่เป็นจำนวนมาก ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี

คำขวัญเขตสัมพันธวงศ์

“พระทองคำล้ำค่า ซุ้มประตูจีนงามตา แหล่งการค้าทองคำ สืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน เที่ยวชิมสตรีทฟู้ตส์เยาวราช สำเพ็ง ตลาดเก่า ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ “

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงรองเมือง

กล้องวงจรปิด กรุงเทพ ที่ให้บริการขอข้อมูลภาพ

ขั้นตอนการขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม /กล้องและวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

3. รับหมายเลขรับเรื่อง

4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน

5. การติดต่อขอรับภาพ

5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง

5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้

  •       บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
  •       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •       กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบ และรอรับข้อมูลภาพได้ทันที

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด (cctv) 24 ชั่วโมง 13 ศูนย์ 6 กลุ่มเขต

1. ศูนย์กล้องวงจรปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987 และ 0 2225 6979

2. กรุงเทพกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตราชเทวี,กล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กล้องวงจรปิด เขตสัมพันธวงศ์,กล้องวงจรปิด เขตพระนคร,กล้องวงจรปิด เขตดุสิต,กล้องวงจรปิด เขตพญาไท,กล้องวงจรปิด เขตห้วยขวาง,กล้องวงจรปิด เขตดินแดง,กล้องวงจปิดเขตวังทองหลาง

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2275 2330-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราชเทวี เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 6179-80

3. กรุงเทพใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตพระโขนง, กล้องวงจรปิด เขตสวนหลวง, กล้องวงจรปิด เขตคลองเตย, กล้องวงจรปิด เขตวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตบางนา, กล้องวงจรปิด เขตบางคอแหลม, กล้องวงจรปิด เขตปทุมวัน, กล้องวงจรปิด เขตสาทร, กล้องวงจรปิด เขตบางรัก, กล้องวงจรปิด เขตยานนาวา

ศูนย์ กล้องวงจรปิด พระโขนง เบอร์โทรศัพท์ 0 2331 0631-2

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางคอแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02292 1285-6

4. กรุงเทพเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตจตุจักร, กล้องวงจรปิด เขตบางซื่อ, กล้องวงจรปิด เขตลาดพร้าว, กล้องวงจรปิด เขตบางเขน, กล้องวงจรปิด เขตหลักสี่, กล้องวงจรปิด เขตดอนเมือง, กล้องวงจรปิด เขตสายไหม

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จตุจักร เบอร์โทรศัพท์ 0 2512 3524-5

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 1975-6

5. กรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตมีนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตหนองจอก, กล้องวงจรปิด เขตคลองสามวา, กล้องวงจรปิด เขตลาดกระบัง, กล้องวงจรปิด เขตสะพานสูง, กล้องวงจรปิด เขตบึ่งกุ่ม, กล้องวงจรปิด เขตประเวศ, กล้องวงจรปิด เขตคันนายาว, กล้องวงจรปิด เขตบางกะปิ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด มีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 4235-6

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บึงกุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 0 2364 7322-3

6. กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางพลัด, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย, กล้องวงจรปิด เขตตลิ่งชัน, กล้องวงจรปิด เขตทวีวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตจอมทอง, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกใหญ่, กล้องวงจรปิด เขตธนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตคลองสาน

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3200-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2428 4393-4

7. กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิด เขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ, กล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางบอน เบอร์โทรศัพท์ 0 2405 2893-4

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4354-5

8. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 354 1237, 02 354 1234

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุหมายเลขเสา กล้องหรือตู้ควบคุมกล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าท่านอยู่เกิดเหตุในพื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานคร

สามารถที่จะของภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมดทุกที่ เอาที่ท่านสะดวกในการเดินทาง แต่ละศูนย์ข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ สามารถที่จะดึงข้อมูลถึงกันได้หมด ทำสำคัญคือผู้ขอข้อมูลต้องระบุ วัน และเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นให้ตรงมากที่สุด ไม่ใช้ว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาขอ

หรือจำเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่หาให้ อย่างนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลด้วยไม่รู้จะเริ่มเวลาไหนในการค้นหา ระบุหมายเลขที่กล้อง ที่เสากล้อง และตู้ของกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน เป็นไปได้ถ่ายรูปเอาไว้เลย

สรุป

การส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย จัดให้มีมุมผักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมกีฬา รักษาความสะอาดเรียบร้อยความเป็นระเบียบ สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชน ด้วยร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงสัมพพันธวงศ์