ขายกล้องวงจรปิดราคาถูก

ขายกล้องวงจรปิดราคาถูก และความสำคัญของการออกแบบการทำงาน

ขายกล้องวงจรปิดราคาถูก และความสำคัญของการออกแบบการทำงาน

ความหมายของการออกแบบการทำงานที่ดี

ในการออกแบบการทำงานนั้นจะต้องคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนและระบบการทำงาน   โดยไม่เพียงแต่คิดถึงประสิทธิภาพในการทำงานตามหลักวิศวกรรมเท่านั้น  แต่ต้องคิดถึงความเป็นคนด้วยโดยในการออกแบบการทำงานที่ดี การ ขายกล้องวงจรปิดราคาถูก ควรจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์หลัก  2  ประการ  ได้แก่

  1. การออกแบบการทำงาน เพื่อให้คนสามารถทำงานได้  รวมถึงทำกิจกรรมต่าง  ๆ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
  2. การออกแบบการทำงาน เพื่อให้เกิดคุณค่าความเป็นคนมากขึ้น  เช่น การเพิ่มความปลอดภัย  การลดความล้าและความเครียด  การเพิ่มความรู้สึกสบาย  การสร้างความถึงพอใจในงาน  และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ข้อสังเกต

  1. การออกกแบบการทำงาน มักจะมีข้อโต้เถียงกันโดยคิดถึงสภาพปกติสุขของคนกับการออกแบบการทำงานตามหลักวิศวกรรม  มักจะคิดถึงข้อกำหนดทางเทคนิค  เพื่อให้ผลผลิตได้ประมาณมาก ใช้เวลาที่น้อย  ซึ่งถ้าเป็นการออกแบบการทำงานที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงาน  ก็ย่อมต้องการการออกแบบที่ทำให้สายพานมีความเร็วสูง
  2. การออกแบบการทำงานโดยทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นที่ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดเป็นหลัก  โดยคิดถึงสภาพปกติสุขของคนและมีความยืดหยุ่นกว่าเพราะคนมีข้อจำกัดมากมาย  แม้ว่าการออกแบบเครื่องจักรสามารถทำงานด้วยความเร็วสูง  ถ้ามีการทำงานร่วมกันกับคนต้องให้ความสำคัญด้วยความสามารถของคน  และการทำงานที่ต้องมีคนหลายคนทำงานร่วมกันต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับความสามารถในการทำงานของคน  การออกแบบที่ดีจึงไม่ควรใช้ความเร็วแต่ควรใช้ความเหมาะสม
  3. ผู้ออกแบบการทำงานที่เก่งต้องสามารถทำการออกแบบการทำงานที่คิดถึงทั้งข้อกำหนดทางเทคนิคและข้อกำหนดของคนไปพร้อม ๆ  กัน

ความหมายของประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ดัชนีผลิตภาพ

ในการประเมินสมรรถนะของการทำงาน  การออกกแบบการทำงานที่ดีย่อมส่งผลต่อผลการทำงาน  ควรประเมินจากค่าดังต่อไปนี้

  1. ประสิทธิภาพ (efficiency)        มุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า
  2. ประสิทธิผล (effectiveness)     มุ่งเน้นที่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  3. ดัชนีผลิตภาพ (productivity index)    การเปรียบเทียบระหว่างผลิตภาพที่ได้จริงกับผลิตภาพที่ควรเป็น

                    ในการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าเพื่อมุ่งเน้นในด้านประสิทธิภาพที่ให้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย  และดัชนีผลิตภาพเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลิตภาพที่ได้จริงกับผลิตภาพที่ควรเป็น

การทำงานในทุก  ๆ  ด้านย่อมต้องการทั้งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล รวมถึงดัชนีผลิตภาพที่สูง   ถ้าการทำงานนั้นต้องอาศัยเครื่องจักรก็ย่อมต้องการให้งานนั้นได้ปริมาณที่มาก มีความเร็ว  และใช้ทรัพยาการอย่างคุ้มค่ามากที่สุด   ถ้าเครื่องจักร กล้อง นั้นทำงานร่วมกับคนการใช้ความเร็วและใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงแรงงานคนให้คุ้มนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำงานที่ดีอีกต่อไป  เพราะคนไม่สามารถทำงานได้เร็วมากนักเพราะถ้าความเร็วสูงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้   

ในการวัดสมรรถนะของการทำงานไม่จำเป็นจะต้องวัดค่าประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และผลิตภาพนั้นต้องเป็นค่าที่สูงที่สุดแต่ควรเป็นค่าที่เหมาะสม  ซึ่งต้องคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนและเครื่องจักรด้วยการทำงานที่ดี

บิดาแห่งการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา  (father of time and motion study)

                   Frank Gilbreth    ได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการเคลื่อนไหวและเวลา   เนื่องจากเป็นคนช่างสังเกตทำให้พบว่าคนแต่ละคนนั้นใช้วิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกันซึ่งวิธีที่ทำอยู่นั้นทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยและเสียเวลาโดยไม่จำเป็น  จึงเริ่มเรียนรู้ถึงท่าทางการเคลื่อนไหวเพื่อค้นหาวิธีที่จะทำงานที่ประหยัดเวลาและเหนื่อยน้อยลง  

ทำให้คนงานทำงานอย่างมีความสุขขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย  และได้ทำการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมือและแขนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ทำให้สามารถลดการเคลื่อนที่ในการทำงาน  ทำให้ผลงานของคนที่ทำงานได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากที่เคยทำ  หลักการปรับปรุงการทำงานนี้ได้ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นลงทำให้คนงานสามารถทำงานได้เพิ่มมากขึ้น  หลักการนี้เรียกกันว่า  “time and motion economy”  หรือเวลาและการเคลื่อนไหวอย่างประหยัด

Related link : ร้านขายกล้องวงจรปิดบ้านหม้อ และเทคโนโลยี Intel ที่น่าสนใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น