Sony กล้องวงจรปิด

Sony กล้องวงจรปิด กับคมนาคมจี้บริษัทขนส่งฯติดกล้องวงจรปิดจับผิด บ.ข.ส.ตีนผี

Sony กล้องวงจรปิด คมนาคมจี้บ บริษัทขนส่งติดกล้อง CCTV จับผิด บ.ข.ส.ตีนผี

Sony กล้องวงจรปิด ช่วงนี้มีปัญหาเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ของรถสาธารณะมากขึ้น ทั้งรถตู้สาธารณะ รถโดยสารประจำทางของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บ.ข.ส.) ที่วิ่งจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด และโดยเฉพาะร่วม ขสมก. หรือ รถเมล์ที่วิ่งในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลก็มีอุบัติเหตุไม่แพ้กัน แถมยังถูกร้องเรียนจากผู้โดยสารมากที่สุดอีกด้วย จึงทำให้ บริษัทขนส่งติดกล้อง CCTV เพื่อช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัย

Sony กล้องวงจรปิด กับคมนาคมจี้บริษัทขนส่งฯติดกล้องวงจรปิดจับผิด บ.ข.ส.ตีนผี

ปัญหาที่ ขสมก. หรือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือ รถร่วมบริการขับรถเร็ว ขับรถไม่สุภาพ และ ไม่จอดรับผู้โดยสารตามป้าย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศมาตรการ และ ข้อบังคับสำหรับควบคุมดูแลผู้ประกอบการ รถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถเมล์ รถตู้ และ รถบัส ที่อยู่ในความดูแลของบริษัท บ.ข.ส. และ ขสมก.เช่น การออกประกาศบังคับให้รถโดยสารสาธารณะติดแถบตรวจบันทึกความเร็ว (RFID) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2555 ที่ผ่านมา เพื่อคอยควบคุมพฤติกรรมคนขับรถไม่ให้ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

ขณะเดียวกันมีการกำชับให้ผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการออกกฎให้รถตู้ทุกคันต้องมีเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง

นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้หารือกับผู้ประกอบการรถร่วม ขสมก.โดยจะเปลี่ยนระบบการให้สัมปทานเดินรถ เป็นการจ้างเดินรถภายใน 1 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการไม่มีคุณภาพ สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะพนักงานรถร่วมบริการไม่มีเงินเดือนประจำ แต่มีรายได้จากการเก็บค่าโดยสารอย่างเดียว จึงต้องแข่งขันวิ่งรับผู้โดยสาร

Sony กล้องวงจรปิด กับคมนาคมจี้บริษัทขนส่งฯติดกล้องวงจรปิดจับผิด บ.ข.ส.ตีนผี

ล่าสุดเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านนายพ้อง ชีวานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบแนวนโยบาย และ มอบหมายให้ บ.ข.ส.ศึกษาแนวทางการติดตั้ง “กล้องวงจรปิด (CCTV)” ภายในตัวรถ 5 จุด เช่น บริเวณที่นั่งคนขับ เพื่อบันทึกพฤติกรรมคนขับรถฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ ขับรถด้วยความประมาท หรือ ไม่ ขับรถมือเดียว คุยโทรศัพท์ หรือ เล่นโทรศัพท์ขณะขับรถ จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งติดตั้งกล้องบริเวณห้องโดยสาร บริเวณรอบตัวรถด้านนอกทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และ ด้านข้างตัวรถด้วย เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ และ สภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น สภาพถนน และ สภาพจราจรในขณะที่รถวิ่งให้บริการ

“กล้องวงจรปิดจะทำหน้าที่คล้ายกับกล่องดำบนเครื่องบิน ใช้เป็นอุปกรณ์เก็บบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดภายในห้องโดยสาร และ บริเวณตัวรถระหว่างที่รถวิ่งบริการ ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถนำข้อมูลจากกล่องดำไปตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุว่าเกิดจากอะไร เกิดจากผู้ขับขี่ที่ประมาท เกิดจากสภาพปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการขับขี่ และ ยังนำมาเป็นหลักฐานทางกฎหมายหากมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด”

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมคาดหวังว่า การติด กล้องวงจรปิด จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยควบคุมพฤติกรรมคนขับให้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่กล้าฝ่าฝืนกฎหมาย โดยปัจจุบัน บ.ข.ส.มีรถ 800 คัน ที่วิ่งให้บริการ จึงต้องใช้กล้องวงจรปิดอย่างน้อง 4,000 กล้อง โดยต้องศึกษาข้อดีข้อเสียให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน และ อนาคตหากติดตั้งกล้องวงจรปิดสำเร็จ อาจพัฒนาติดข้อมูลภาพกล้องวงจรปิดไปยังศูนย์กลางข้อมูลของ บ.ข.ส.ด้วย เพื่อให้มาตรการดูแลความปลอดภัยรถโดยสารมีความเข้มข้นมากขึ้น

Sony กล้องวงจรปิด กับคมนาคมจี้บริษัทขนส่งฯติดกล้องวงจรปิดจับผิด บ.ข.ส.ตีนผี

กระทรวงคมนาคมยังมีนโยบายเร่งรัดการติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทาง หรือ จีพีเอส (Global Positioning System : GPS) ในรถร่วมบริการ บ.ข.ส.เพื่อให้สามารถติดตาม ควบคุม กำกับดูแล พนักงานขับรถไม่ให้ขับเร็วเกินกำหนด และ ควบคุมชั่วโมงการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยเบื้องต้นตั้งเป้าหมายติดตั้งในรถร่วมบริการ บ.ข.ส.ทั้งระบบ 13,000 คัน แบ่งเป็นรถร่วมบริการขนาดใหญ่ 7,000 คัน และ รถตู้ร่วมบริการ อีกประมาณ 5,000-6,000 คัน ขณะนี้ บ.ข.ส.กำลังศึกษาแนวทางดังกล่าว เพราะการติดตั้งระบบต้องใช้เงินลงทุนสูง ซึ่ง บ.ข.ส.ต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งถึงที่มาของงบประมาณที่จะนำมาใช้

โดยปัจจุบันรถโดยสารของ บ.ข.ส.ได้นำร่องติดตั้งระบบจีพีเอสแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว 800 คัน ก่อนที่จะขยายไปยังรถ บ.ข.ส.ร่วมบริการเอกชน และ รถตู้ทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ทางศูนย์ควบคุมสามารถตรวจวัดอัตราความเร็วที่ใช้วิ่งบนถนนได้อย่าง รวดเร็ว เพราะจะสามารถควบคุมพนักงานขับรถให้ขับรถ ตามอัตราความเร็วที่กฎหมายกำหนด

หากหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้ง บ.ข.ส. ขสมก. และ กรมขนส่งทางบกร่วมกันออกมาตรการเพื่อควบคุมคนขับรับรถทั้งตู้สาธารณะ รถ บ.ข.ส. และ รถร่วมบริการ บ.ข.ส.ได้อย่างตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งการติดตั้งจีพีเอส การให้รถโดยสารสาธารณะติดแถบตรวจบันทึกความเร็ว และ การ ติดกล้องวงจรปิดในรถ บ.ข.ส.ฯลฯ ซึ่งก็น่าจะแก้ปัญหาการร้องเรียนจากผู้บริโภคในกรณีการขับรถเร็ว และ ขับรถไม่สุภาพของคนขับรถสาธารณะได้มากทีเดียว

และ ที่สำคัญ เชื่อว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงต่อชีวิต และ ทรัพย์สินของผู้โดยสารได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากรถโดยสารประจำทางทุกประเภทมักจะมีผู้โดยสารนั่งมาจำนวนมาก จึงมีความเหมาะสมที่จะควบคุม ”พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับรถ” ที่ยังคงเป็นปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจำทาง

Related link :บันทึก IP Camera กรมขนส่งฯจัดหนักติดกล้องวงจรปิดหน้าห้างดังจับผู้ทำผิดหวังแก้ปัญหาจราจร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *