แหล่งขายกล้องไร้สาย

แหล่งขายกล้องไร้สาย และการเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆ

แหล่งขายกล้องไร้สาย และการเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆ

ซีพียูหรือหน่วยประมวลผลกลางเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์  ไม่ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการคำนวณ  รวมทั้งการทำงานของอุปกรณ์อื่น  ๆ  ภายในเครื่องก็ยังต้องอาศัยการสั่งการจากซีพียู  จึงเปรียบซีพียูเหมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง

แคช  คลังข้อมูลสำรองของซีพียู

หน่วยความจำแรมแบบ  Static  (SRAM)   ซึ่งอ่านและเขียนข้อมูลได้รวดเร็วกว่าแรมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น  Dynamic RAM   หน้าที่ของแคช  คือ  เก็บคำสั่งและข้อมูลที่ใช้งานบ่อย  ๆ  เพื่อส่งให้ซีพียูประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว 

แคชในซีพียูรุ่นใหม่ยังเพิ่มวงจร  Pre-Fetch  ทำหน้าที่คอยอ่านข้อมุลจากแรมของเครื่องมาเก็บยังแคชตลอดเวลา  เพื่อซีพียูจะได้ดึงข้อมูลที่ต้องการจากแคชได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลา  หน่วยความจำแคชแบ่งออกเป็น  3  ระดับ

  • ระดับที่ 1       เป็นแคชขนาดเล็กอยู่ใกล้กับซีพียูที่สุด
  • ระดับที่ 2       จะมีขนาดใหญ่เน้นเก็บข้อมูลที่ดึงมาจากแรมของเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ระดับที่ 3       สำหรับคั่นกลางระหว่าง แคชกับแรมของเครื่อง  จะมีขนาดใหญ่นิยมออกแบบให้อยู่ติดกับบัสของซีพียูเพื่อใช้เก็บข้อมูลจากแรมของเครื่องคอมพิวเตอร์  และช่วยให้ซีพียูนำแคชระดับ 2  ไปเก็บข้อมูลส่วนอื่นได้มากขึ้น

เทคโนโลยีซีพียูรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ

                การออกแบบซีพียูที่สามารถจูงใจให้ผู้ใช้รู้สึกถึงประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  ซีพียูตัวนั้นจะได้รับความนิยมจากผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก   ซีพียูยุคใหม่ยังคำนึงถึงเรื่องการใช้พบังงานและความร้อนโดยซีพียูจะมีวงจรที่สามารถปรับความเร็วตามการใช้งานจริง  เพื่อช่วยลดความร้อนและลดการใช้พลังงาน

แนะนำระบบบัสของซีพียู

อุปกรณ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบบัสได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและพัฒนาจนมาเป็นบัส PCIExpress  เมื่อผู้ผลิตซีพียูได้ออกแบบบัสของซีพียูให้รองรับอย่างเหมาะสม   ปัจจุบันเมื่อซีพียูกับชิปเซต  North Bridge  ถูกรวมเป็นตัวเดียวกัน  การเชื่อมต่อซีพียูกับชิปเซต  จึงนิยมใช้บัส  PCI Express  3.0 4x

ระบบบัส FSB

บัสพื้นฐานของซีพียูที่ใช้กันมานานในยุคที่แยกชิปเซตความเร็วของบัสจะขึ้นกับความกว้างของบัสและคูณความถี่ของบัส                   Intel  ได้นำเทคโนโลยีบัส FSB  มาเพิ่มความเร็วและพัฒนาซึ่งดึงข้อมูลได้ครั้งละ  4  ชุดใน 1 MHz    ดังนั้นบัสพื้นฐานที่  100 MHz  จึงเทียบเท่าที่  400  MHz

ระบบบัส   QuickPath

ลักษณะคล้ายกับบัส    Hyper  Transport  เชื่อมต่อกันสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ  Multi-Processor  เช่น  กลุ่มซีพียู  Intel  Xeon  ส่งผลให้อัตราการรับส่งข้อมูลสูง

ระบบบัส  HyperTransport

นิยมเรียกว่า  HTT  ออกแบบในลักษณะ Point-to-Point  อุปกรณ์แต่ละตัวจะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันคล้ายกับการเสียบปลั๊กไฟ  จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบ  FSB  และกล้องวงจรปิดยังสามารถปรับความกว้างของการรับ / ส่งข้อมูลได้  การออกแบบของผู้ผลิตการทำงานแบบสัญญาณขาขึ้นและขาลงเหมือนแรม DDR

ระบบบัส  DMI  หรือ  PCI  Express      

ระบบบัสที่ออกแบบมาใช้เป็นบัสสำหรับเชื่อมต่อซีพียูตระกูล Core กับชิปเซตซึ่งเหมือนเป็นเพียงชิปเซต South Bridge  ที่ตั้งชื่อใหม่ว่า  PCH  เข้าด้วยกัน  โดยมีอัตราการรับ / ส่งข้อมูลที่ 2 GB/s  และ  4 GB/s  ตามลำดับ

รู้จักช็อกเก็ตของซีพียู

การใช้งานซีพียูและการเลือกซื้อควรทำความรู้จักกับช็อกเก็ตของซีพียู   ช็อกเก็ตจะเป็นตัวกำหนดรุ่นของซีพียูที่สามารถใช้งานได้   รูปแบบช็อกเก็ตเพื่อใช้งานกับซีพียูของตน  ช็อกเก็ตที่ได้รับความนิยมคือ  Intel LGA1151  และรวมไปถึง  Intel  LGA2011-3

ฮาร์ดดิสก์  แฟลชไดรว์  และ SSD

อุปกรณ์หลักสำหรับเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว   ปัจจุบัน แหล่งขายกล้องไร้สาย ฮาร์ดดิสก์มีขนาดความจุมากกว่า  3 TB    และตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ให้อัตราการรับ / ส่งข้อมูลที่  600 MB/s  มาตรฐาน Serial ATA  รุ่นที่ 3  อนาคตยังพัฒนาต่อไปเป็น  SATA Express  ด้วยความเร็วมากกว่า  1 GB/s

เจาะลึกฮาร์ดดิสก์

                ภายในจะมีแผ่นจานดิสก์วางซ้อนกันอยู่   โดยยึดติดกับแกนของมอเตอร์ที่ใช้หมุนแผ่นจานดิสก์   ส่วนของหัวอ่าน / เขียนข้อมูลก็จะอยู่ตรงปลายสุดของแกนแอ็คทิวเตอร์ก็จะเป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของแกนแอ็คทิวเตอร์เพื่อให้หัวอ่าน / เขียนสามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะอ่านหรือเขียนข้อมูลได้

Related link : ราคากลางกล้องวงจรปิด และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น