กล้องจับขโมย

กล้องจับขโมย กับ Oracle จัดทำแอพเคลื่อนที่ ป้องกันข้อมูล มือถือหาย หรือ โดนขโมย

กล้องจับขโมย กับ Oracle จัดทำแอพเคลื่อนที่ ป้องกันข้อมูล มือถือหาย หรือ โดนขโมย

กล้องจับขโมย จากการสำรวจของบริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (Oracle Corporation)ได้ให้คำเสนอแนะว่านักธุรกิจรุ่นใหม่จำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจ Oracle จัดทำแอพเคลื่อนที่ ป้องกันข้อมูล มือถือหาย หรือ โดนขโมย

กล้องจับขโมย กับ Oracle จัดทำแอพเคลื่อนที่ ป้องกันข้อมูล มือถือหาย หรือ โดนขโมย

งานวิจัยชิ้นใหม่จากออราเคิลเผยว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ส่วนมากมีแนวโน้มในการเข้าถึงข้อมูลในการทำงาน และ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือมือถือ ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการอนุญาตจากนายจ้างก็ตาม อย่างไรก็ตามนักธุรกิจรุ่นใหม่เหล่านั้นยังมีแนวโน้มในการทำอุปกรณ์เคลื่อนที่สูญหายหรือถูกขโมย ท่ามกลางยุคใหม่ที่ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วโลกทำธุรกิจผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ ออราเคิลได้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในการรักษาข้อมูลทางธุรกิจจากอุปกรณ์เคลื่อนดังกล่าวผ่านทางศูนย์กลางข้อมูล (Data Center)

กล้องจับขโมย กับ Oracle จัดทำแอพเคลื่อนที่ ป้องกันข้อมูล มือถือหาย หรือ โดนขโมย

นักธุรกิจรุ่นใหม่ทั่วโลกกำลังใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ในสถานที่ทำงาน แต่นักธุรกิจเหล่านั้นยังคงมีแนวโน้นที่จะทำอุปกรณ์เคลื่อนที่สูญหายหรือถูกขโมยจากมิจฉาชีพมากกกว่าเพื่อนร่วมงานในระดับอาวุโส 71% ของคนทำงานวัย 16-24 ปีได้ใช้แอพพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัว 73% ยอมรับว่าเคยทำอุปกรณ์เคลื่อนที่หายอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และ 52% ถูกขโมยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในขณะที่คนทำงานวัย 45-54 ปี เพียง 20% ที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ถูกขโมย และ 36% ทำสูญหาย

กล้องวงจรปิด CCTV บทความOracle จัดทำแอพเคลื่อนที่ ป้องกันข้อมูล มือถือหาย หรือ โดนขโมย

ในความเป็นจริงแล้วดูเหมือนว่าคนทำงานในวัย 16-24 ปีกำลังพบเจอกับแนวทางแบบใหม่ที่จะทำให้อุปกรณ์มือถือของพวกเขาเสียหาย และ สูญหาย ได้แก่ 53% ได้ทำอุปกรณ์เสียหายจากการโดนน้ำหกใส่ 51% ได้ทำอุปกรณ์เหล่านั้นหล่นลงในชักโครก และ 49% ทำอุปกรณ์เคลื่อนที่เสียหายจากการนั่งทับ

กล้องจับขโมย กับ Oracle จัดทำแอพเคลื่อนที่ ป้องกันข้อมูล มือถือหาย หรือ โดนขโมย

หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ควรนำมาใช้ซึ่งประโยชน์ผ่านช่องทางของอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่บางหน่วยธุรกิจยังคงกังวลในระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือมือถือ (Mobile Security) มีเพียง 24% ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลว่าบริษัทได้สนับสนุนการทำงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างกระตือรือร้น และ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจำนวนตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่จำนวนร้อยละ 32 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจำนวนเพิ่มถึงร้อยละ 43 ที่นายจ้างมีความกังวัลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญสำหรับนายจ้าง

กล้องวงจรปิด CCTV บทความOracle จัดทำแอพเคลื่อนที่ ป้องกันข้อมูล มือถือหาย หรือ โดนขโมย

Suhas Uliyar รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์อุปกรณ์เคลื่อนที่ และ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของออราเคิลกล่าวว่า ในปัจจุบันพนักงานทุกวัยพกอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปทุกหนแห่งยังมีความกังวลที่ว่ามือถือของพวกเขาจะสูญหายหรือถูกขโมย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การทำงานนอกสถานที่แพร่หลายไปทั่ว ในขณะที่หลายอาจจะหัวเราะกับการสูญหายที่แปลก ๆ ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่กลับเป็นความกังวัลของหน่วยงานธุรกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

กล้องจับขโมย กับ Oracle จัดทำแอพเคลื่อนที่ ป้องกันข้อมูล มือถือหาย หรือ โดนขโมย

“การขโมยมือถือหนึ่งเครื่องอาจทำให้สูญเสียเงินเพียง 100 เหรียญดอลลาร์หรือบรรดารูปภาพที่ชื่นชอบ เพลง และ อื่นๆ แต่ในด้านธุรกิจแล้วเป็นสิ่งที่สูญเสียมหาศาลอย่างมาก ดังนั้นการมีช่องโหว่ที่แสนอันตรายของความปลอดภัยในข้อมูลขององค์กรจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน”

ทั้งนี้ เพื่อกำจัดอุปสรรค์การทำงานอกสถานที่เหล่านี้ โดยลดปริมาณการทำงานนอกสถานที่ลงนั้น แทนที่องค์กรจะเพิ่มแพลตฟอร์มที่มั่นคง และ ทนทาน ออราเคิลแนะนำหน่วยงานธุรกิจด้วยการเข้าถึงไอที และ การจัดการแอพพลิเคชั่นเคลื่อนที่ (MAM) ที่หน่วยงานธุรกิจสามารถมั่นใจไม่ว่าข้อมูลใดๆ ที่พนักงานเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนต่างๆ ตลอดจนการส่งข้อมูล และ ความสามารถของ MAM หน่วยงานธุรกิจสามารถมั่นใจทั้งความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และ ความปลอดภัยของข้อมูลไม่ว่าพนักงานจะใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพนี้ทำให้ผู้บริหารระดับสูงด้านไอที (CIO) สามารถไว้ใจในระบบความปลอดภัย และ ไม่รบกวนการทำงานเดิมของกลุ่มงานในองค์กร

กล้องวงจรปิด CCTV บทความOracle จัดทำแอพเคลื่อนที่ ป้องกันข้อมูล มือถือหาย หรือ โดนขโมย

โดย Censuswide ได้ทำงานวิจัยในนามของออราเคิลซึ่งทำการสำรวจพนักงานจำนวน 1,500 คนในบริษัททั่วโลกอาทิ ในทวีปอเมริกาเหนือจำนวน 500 คน ในทวีปยุโรป ทวีปตะวันออกกลาง และ แอฟฟริกันจำนวน 500 คน และ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจำนวน 500 คน

ในส่วนออราเคิลเป็นพัฒนาฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานร่วมกันในระบบคลาวด์ และ ในศูนย์ข้อมูล (data center) สำหรับข้อมูล ซึ่ง Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของออราเคิล และ บริษัทในเครือ

Related link :การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยตัวเอง กับการเข็มขัดนิรภัย ช่วยสร้างความปลอดภัยในชีวิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *