ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

แขวงตลาดน้อย มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น .0449 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดของเขตสัมพันธวงศ์ มีจำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้รวมทั้งสิ้น 7,236 คน

มีอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างเอาไว้ในพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,747 หลังคาเรือน มีสถานที่ราชการอย่างเช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ตั้งอยู่ซอยตรอกศาลเจ้าโรงเกือก

ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ ส่วนการคมนาคมก็จะมีท่าเรือกรมเจ้าท่า และท่าเรือริเวอร์ซิตี้ ไว้คอยให้บริการประชาชนในการใช้เดินทางทางน้ำ ตั้งอยู่ในแขวงตลาดน้อย

แขวงตลาดน้อยมีพื้นที่ทางทิศเหนือติดต่อกับแขวงป้อมปราบ ของเขตป้อมปราบศัตรพ่าย มีถนนพระราม 4 เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก

มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศใต้ติดต่อกับแขวงบางรัก เขตบางรัก แขวงคลองต้นไทร และแขวงคลองสาน เขตคลองสาน มีคลองผดุงกรุงเกษม

และแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตในพื้นที่ ส่วนสุดท้ายทางด้านฝั่งตะวันตก ติดต่อกับแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ มีซอยภาณุรังษี ถนนทรงวาด และถนนเจริญกรุงเป็นเส้นแบ่งเขต

แขวงตลาดน้อยมีสถานศึกษาในพื้นที่ไว้คอยบริการอย่างเช่น โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โรงเรียนกุหลาบวิทยา และวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ตั้งอยู่อยตรอกศาลเจ้าโรงเกือก แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ มีศาสนสถานอย่างเช่นวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ตั้งอยู่ถนนเจริญกรุง วัดอุภัยราชบำรุง ตั้งอยู่ซอยสุ่นหลี

แขวงตลาดน้อย และโบสถ์วัดกาลหว่าร์ ถนนวานิช 2 ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ แขวงตลาดน้อยนอกจากติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วยังมีคลองผดุงกรุงเกษม

ที่สามารถใช้เดินทางได้อย่างสะดวกอีกด้วย ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ เป็นพื้นที่อาศัยกันอย่างมีความหนาแน่น การดูแลความสงบเรียบร้อย

จากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วก็อาจจะไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรเพราะมี ถนน ตรอก ซอย อยู่เป็นจำนวนมากยากต่อการเข้าถึง และตรวจตราได้ครบ การนำระบบกล้องวงจรปิด และสัญญาณกันขโมยไร้สาย เข้ามาช่วย

ในการจัดการดูแลความสงบเรียบร้อยจะช่วยอำนวนความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างทั่วถึงดีกว่า และการติตดั้งตามถนน ตรอก ซอย ก็ทำการเชื่อมต่อระบบได้ง่าย

ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

กล้องวงจรปิด สัมพันธวงศ์
กล้องวงจรปิด เยาวราช
ร้านกล้องวงจรปิด สัมพันธวงศ์

เขตสัมพันธวงศ์ มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ และการปกครอง มีศาสนสถานที่สำคัญ ทั้งวัด และศาลเจ้าเป็นจำนวนมาก มีศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีต บรรจง ทำให้รู้ถึงเอกลักษณ์ ศิลปะของชาติไทยในอดีตของคนไทยเชื้อสายจีนได้เป็นอย่างดี

เขตสัมพันธวงศ์ยังเป็นศูนย์กลางของการค้าทองคำในประเทศไทยของเราด้วย ทำให้ย่านนี้มีความเจริญเติมโตเป็นอย่างมาก ส่ิงที่ตามมากับความเจริญนั้ก็คือปัญหาการจราจรในพื้นที่ ปัญหาขยะมูลฝอย และท่อน้ำอุดตันในพื้นที่ รวมถึงแรงงานอพยพต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามมา

เขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.416 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็กที่สุดของเขตที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือ มีพื้นที่การติดต่อทางด้านทิศเหนือ จรดถนนเจริญกรุงจากสะพานดำรงสถิตย์

ทางด้านทิศใต้ จรดแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปากคลองผดุงกรุงเกษมถึงปากคลองโอ่งอ่าง ทิศตะวันออก จรดคลองผดุงกรุงเกษมช่วงสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงปากคลองผดุงกรุงเกษมด้านทิศใต้ ส่วนทางด้านทิศตะวันตก จรดคลองโอ่งอ่างช่วงสะพานดำรงสถิตย์ถึงปรกคลองโอ่งอ่างด้านทิศใต้

เขตสัมพันธวงศ์ มีย่านการค้าสำคัญๆ อย่างเช่น ย่านค้าทองคำ อยู่ในพื้นที่ถนนเยาวราชทั้งสองฟาก บางคนเรียกว่าถนนทองคำ และบางร้านก็ค้าเพชรพลอยอยู่ในพื้นที่ด้วยในบริเวณถนนจักรวรรดิ์ ส่วนในเวลากลางคืนบริเวณทางเท้าจะเป็นเป็นร้านอาหาร

มีความหลากหลายเป็นที่รู้จักของนักชิม นักช้อปกันเป็นอย่างดีในย่านนี้ เริ่มตั้งแต่แยกถนนทรงสวัสดิ์ จนถึงสี่แยกราชวงศ์ เยาวราชถือเป็นย่านสรรพสินค้าชั้นนำ สถานเริงรมย์ แหล่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากเมืองจีนเกือบทุกชนิด นี้แค่ย่านเยาวราช อย่างเดียวนะครับ

ย่านสำเพ็ง สะพานหัน หัวเม็ด ร้านค้าเหล่านี้จะขายผ้าผืน ขายเครื่องแก้ว ทองรูปพรรณ และเพชรพลอย รวมทั้งสินค้าราคาปลีก ราคาส่งของชำร่วยต่างๆ ส่วนย่านทรงวาดและริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่เก่าแก่ เป็นพื้นที่นี้เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ในอดีตเป็นที่เก็บและมีโกดังสำหรับพืชผักผลไม้ เช่นข้าวโพด ข้าว แป้ง หรือพืชผลต่างๆ

ย่านค้ากระสอบและอะไหล่ ผ้าและของเบ็ดเตล็ด บริเวณรอบวัดสัมพันธวงศ์ ย่านค้าเครื่องเหล็ก อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆบริเวณวงเวียนโอเดียน ย่านเครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า ในถนนสำเพ็งหรือถนนวานิช 1 เป็นต้น

พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมพื้นที่ มีสถานีดับเพลิงย่อยๆ ในบริเวณสำนักงานเขรและศูนย์ย่อย อปพร. กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ทำให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย รวมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

ทั้งของหน่วยงานราชการ ของภาคเอกชน ของพื้นที่ธนาคาร บริษัทห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของเขตสัมพันะวงศ์อยู่เป็นจำนวนมาก ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี

คำขวัญเขตสัมพันธวงศ์

“พระทองคำล้ำค่า ซุ้มประตูจีนงามตา แหล่งการค้าทองคำ สืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน เที่ยวชิมสตรีทฟู้ตส์เยาวราช สำเพ็ง ตลาดเก่า ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ “

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงรองเมือง

กล้องวงจรปิด กรุงเทพ ที่ให้บริการขอข้อมูลภาพ

ขั้นตอนการขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม /กล้องและวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

3. รับหมายเลขรับเรื่อง

4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน

5. การติดต่อขอรับภาพ

5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง

5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้

  •       บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
  •       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •       กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบ และรอรับข้อมูลภาพได้ทันที

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด (cctv) 24 ชั่วโมง 13 ศูนย์ 6 กลุ่มเขต

1. ศูนย์กล้องวงจรปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987 และ 0 2225 6979

2. กรุงเทพกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตราชเทวี,กล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กล้องวงจรปิด เขตสัมพันธวงศ์,กล้องวงจรปิด เขตพระนคร,กล้องวงจรปิด เขตดุสิต,กล้องวงจรปิด เขตพญาไท,กล้องวงจรปิด เขตห้วยขวาง,กล้องวงจรปิด เขตดินแดง,กล้องวงจปิดเขตวังทองหลาง

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2275 2330-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราชเทวี เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 6179-80

3. กรุงเทพใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตพระโขนง, กล้องวงจรปิด เขตสวนหลวง, กล้องวงจรปิด เขตคลองเตย, กล้องวงจรปิด เขตวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตบางนา, กล้องวงจรปิด เขตบางคอแหลม, กล้องวงจรปิด เขตปทุมวัน, กล้องวงจรปิด เขตสาทร, กล้องวงจรปิด เขตบางรัก, กล้องวงจรปิด เขตยานนาวา

ศูนย์ กล้องวงจรปิด พระโขนง เบอร์โทรศัพท์ 0 2331 0631-2

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางคอแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02292 1285-6

4. กรุงเทพเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตจตุจักร, กล้องวงจรปิด เขตบางซื่อ, กล้องวงจรปิด เขตลาดพร้าว, กล้องวงจรปิด เขตบางเขน, กล้องวงจรปิด เขตหลักสี่, กล้องวงจรปิด เขตดอนเมือง, กล้องวงจรปิด เขตสายไหม

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จตุจักร เบอร์โทรศัพท์ 0 2512 3524-5

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 1975-6

5. กรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตมีนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตหนองจอก, กล้องวงจรปิด เขตคลองสามวา, กล้องวงจรปิด เขตลาดกระบัง, กล้องวงจรปิด เขตสะพานสูง, กล้องวงจรปิด เขตบึ่งกุ่ม, กล้องวงจรปิด เขตประเวศ, กล้องวงจรปิด เขตคันนายาว, กล้องวงจรปิด เขตบางกะปิ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด มีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 4235-6

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บึงกุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 0 2364 7322-3

6. กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางพลัด, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย, กล้องวงจรปิด เขตตลิ่งชัน, กล้องวงจรปิด เขตทวีวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตจอมทอง, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกใหญ่, กล้องวงจรปิด เขตธนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตคลองสาน

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3200-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2428 4393-4

7. กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิด เขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ, กล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางบอน เบอร์โทรศัพท์ 0 2405 2893-4

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4354-5

8. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 354 1237, 02 354 1234

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุหมายเลขเสา กล้องหรือตู้ควบคุมกล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าท่านอยู่เกิดเหตุในพื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานคร

สามารถที่จะของภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมดทุกที่ เอาที่ท่านสะดวกในการเดินทาง แต่ละศูนย์ข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ สามารถที่จะดึงข้อมูลถึงกันได้หมด ทำสำคัญคือผู้ขอข้อมูลต้องระบุ วัน และเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นให้ตรงมากที่สุด ไม่ใช้ว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาขอ

หรือจำเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่หาให้ อย่างนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลด้วยไม่รู้จะเริ่มเวลาไหนในการค้นหา ระบุหมายเลขที่กล้อง ที่เสากล้อง และตู้ของกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน เป็นไปได้ถ่ายรูปเอาไว้เลย

สรุป

พื้นที่แขวงตลาดน้อยมีปริมาณการจราจรสูง เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งปลีกและส่งและเป็นจุดเชื่อมต่อฝั่งธนบุรีและฝั่งกรุงเทพฯ มีถนน ตรอก ซอย ที่มีขนาดเล็กไมสามารถที่จะขยายพื้นที่ผิวถนนได้อีกแล้ว รวมทั้งประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการรณรงค์วินัยจราจร มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหากเกิดอะไรขึ้นมาอาจควบคุมได้อยาก เพราะอาคารมีความหนาแน่น การเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม่ ไม่ค่อยสะดวก รวมทั้งระบบ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงตลาดน้อย ก็ต้องตรวจสอบ ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา