ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า
แขวงท่าข้าม

ศูนย์รวมอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า มากกว่า 10 ยี่ห้อ ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน ครบวงจร

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงท่าข้าม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

แขวงท่าข้าม มีพี้นที่ในการดูแลรับผิดชอบประมาณ 84.712 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรที่สามารถนับได้ตามทะเบียนบ้านทีอาศัยอยู่ในแขวงท่าข้ามประมาณ 59,998 คน

และมีจำนวนบ้านพักอาศัยที่อยู่ในพื้นที่ ประมาณ 29.709 ครัวเรือน ปัจจุบันมีนักท่องเทียวและรับประทานอาหารเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ รวมถึงขยะเป็นจำนวนมาก

ส่งผลให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิต ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร รวมทั้งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ดูไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากนัก

พื้นทีของท่าข้ามมีสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 ตั้งอยู่ที่ซอยอิ่มอัมพร 1 และมีสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามเป็นผู้ให้บริการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ มีสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่แขวงท่าข้าม

อย่างเช่น โรงเรียนวัดกก โรงเรียนวัดเลา โรงเรียนวัดท่าข้าม โรงเรียนวัดบัวผัน โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดประชาบำรุง โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิยาคม โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ส่วนศาสนสถานอย่างเข่นวัดสหธรรมาราม วัดกก วัดเลา วัดท่าข้าม วัดพุทธบูชา วัดหัวกระบือ วัดบัวผัน เป็นต้น

ระบบรักษาความปลอดภัย ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่น ท่องเทียวชายทะเลกรุงเทพ จุดชมวิวทะเลกรุงเทพ ตั้งอยู่ซอยทางหลวงชนบท สค. 4008 การดูแลความปลอดภัย

ในแขวงท่าข้ามค่อนข้างจะดูแลไม่ค่อยทั่วถึงเท่าที่ควร อาจด้วยลักษณะของพื้นที่มีความกว้างใหญ่ ต้องใช้เจ้าหน้าที่ และระบบกล้องวงจรปิดเป็นจำนวนมาก ถึงจะพอเพียง

อีกอย่างพื้นที่มีคนต่างด้าวอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก การตรวจสอบคนต่างด้าวอาจไม่ทั่วถึงอาจก่อให้เกิดปัญหาในชุมคนเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างสูง

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงท่าข้าม จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในการติดตั้งเพื่อใช้งานดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะรั้วไฟฟ้ามีการเรียกใช้บริการติดตั้งรอบๆ

บ้านเป็นจำนวนมาก ลักษณะของที่อยู่อาศัยในแขวงท่าข้ามจะเป็นแบบบ้านเดียว มีพื้นที่บริเวณมากพอสมควร สำหรับท่านไหนที่กำลังมองหากล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย เอาไว้ใช้งาน

สามารถติดต่อสอบถามหรือนัดเข้าประเมินหน้างานได้ตลอดเวลา แต่หากต้องการระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงดูระบบรั้วไฟฟ้า ทางเราก็จะมีโปรโมชั่นไว้แนะนำให้

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

ข้อมูลน่ารู้ กล้องวงจรปิด

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ทะเลบางขุนเทียน
หลักเขต บางขุนเทียน
พื้นที่ชายเลน บางขุนเทียน

เขตบางขุนเทียน มีพื้นที่ 120.687 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ เป็นพื้นที่เดียวของกรุงเทพฯ ที่มีพื้นที่ติดกับทะเลด้านฝั่งอ่าวไทย มีแนวชายฝั่งทั้งหมด 4.7 กิโลเมตรอยู่ในแขวงท่าข้าม ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก

มีลำคลองที่สำคัญของเขตบางขุนเทียน เช่น คลองสนามชัย คลองหัวกระบือ คลองพิทยาลงกรณ์ คลองขุนราชพินิจใจ คลองบางมด คลองบางกระดี่ และคลองเฉลิมชัยพัฒนา ส่วนพื้นที่ถนนสายสำคัญก็อย่างเช่น ถนนพระราม 2 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ถนนบางขุนเทียน ถนนท่าข้าม ถนนอนามัยงามเจริญ ถนนสะแกงาม ถนนบางกระดี่ ถนนแสมดำ ถนนวงแหวน

แนวเขตการปกครองของเขตบางขุนเทียน

ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานครกับอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กับแนวเขตรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ด้านเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ด้านเหนือบรรจบคลองวัดสิ่งห์ฝั่งตะวันออก

ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ด้านเหนือ ติดกับคลองวัดสิงห์ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองวัดสิงห์ฝั่งตะวันออก บรรจบคลองสนามชัยฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองสนามชัยฝั่งตะวันออก บรรจบคลองข้างวัดกกฝั่งเหนือ

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลอง ข้างวัดกกฝั่งเหนือบรรจบคลองบัว (คลองตาปลั่ง) ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองบัว (คลองตาเปล่ง) ฝั่งตะวันออกบรรจบคลองตาสุกฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองตาสุกฝั่งเหนือบรรจบคลองบางมดฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ตามแนวคลองบางมดฝั่งตะวันออกบรรจบกึ่งกลางคลองรางกะนก

ไปทางทิศตะวันตกตามแนว กึ่งกลางคลองรางกะนกบรรจบกึ่งคลองนา ไปทางทิศตะวันตกตามแนวแนวกึ่งกลางคลองนากึ่งกลางคลองหัวกระบือ บรรจบกึ่งกลางคลองขุนราชพินิจใจ ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองขุนราชพินิจใจ จนสุดแนวเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณอ่าวไทย

ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างกึ่งกลางคลองขุนราชพินิจใจ กับสุดแนวเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณอ่าวไทย ไปทางทิศตะวันตกตามแนวสุดเขตกรุงเทพมหานคร บรรจบกึ่งกลางคลองบางเสาธง

ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างสุดแนวเขตกรุงเทพมหานครบริเวณอ่าวไทยกับกึ่งกลาง คลองบางเสาธง ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองบางเสาธงบรรจบกึ่งกลางคลองตาแม้น ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองตาแม้น บรรจบกึ่งกลางคลอง

แสมดำใต้ ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองแสมดำใต้บรรจบกึ่งกลางคลองแสมด าเหนือ ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองแสมด าเหนือ จนถึงจุดสิ้นสุดคลองแสมดำเหนือ ไปทางทิศเหนือตามแนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร กับอ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร บรรจบแนวเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ด้านเหนือ

ปัญหาของเขตบางขุนเทียน เป็นพื้นที่ลุ่มติดทะเล แผ่นดินทรุดตัว ทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล มีการสูญเสียที่ดินระบบนิเวศป่าชายเลน และพื้นที่คูคลองเป็นที่รองรับน้ำเสียจากพื้นที่เมืองชันใน ส่งผลให้คุณภาพน้ำในคู คลองต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

อาจเป็นเพระาเขตบางขุนเทียนมีการปรับเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมด้วยบางส่วน ที่สำคัญในพื้นที่มีประชากรแฝงจำนวนมาก หรือคนต่างด้าว เข้ามาในพื้นที่เพื่อมาทำงาน มาพักอาศัยเป็นจำนวนมากทำให้อยากต่อการดูแล

คำขวัญ: เขตบางขุนเทียน
หลวงพ่อไปล่วัดกำแพง            แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมมอญบางกระดี่         พื้นที่ทะเลกรุงเทพ

ขั้นตอนการขอดูภาพกล้องวงจรปิดในเขตบางขุนเทียน

หากเกิดเหตุ เช่น อุบ้ติเหตุบนท้องถนน ถูกโจรกรรม ถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ แล้วต้องการหลักฐานเป็นภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดของทาง กทม. ประชาชนสามารถขอสำเนาภาพโดยดำเนิการดังนี้

1. เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมในบริเวณที่ท่านอยู่อาศัย หรือที่เกิดเหตุให้ทำการตรวจสอบดูว่าบริเวณนั้นมีกล้องวงจรปิดอยู่หรือป่าว หากมีให้จดบันทึก หรือถ่ายรูปด้วยมือถือของท่าน ที่หมายเลขเสา ตู้ควบคุม และกล้องวงจรปิด ที่ติดอยู่ ต้องให้เห็นตัวเลขที่ชัดๆ

และต้องจำเวลาที่เกิดเหตุด้วย ว่าเป็นเวลาไหน วันที่เท่าไหร วันและเวลาต้องให้ใกล้เคียงกับเหตุการที่เกิดขึ้นมากที่สุดเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาได้เร็ว ไม่ใช้บอกมาแต่วัน แต่เวลาไม่รู้ อย่างนี้ถือว่าไม่ได้ ค้นหายาก

2. เข้าทำการแจ้งความประสงค์ขอดูข้อมูลย้อนหลังภาพกล้องวงจรปิดได้ที่ ศูนย์กล้องวงจรปิด CCTV เขตราษฎรบูรณะ หมายเลข 02-428-4354-5 และเขตบางบอน หมายเลข 02-405-2893-4 โดยครอบคลุมพื้นที่จำนวน 7 สำนักงานเขต ประกอบด้วย

กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิดเขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ และกล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

3. ขั้นตอนการแจ้ง ต้องแจ้งด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ต้องระบุหมายเลขเสา ตู้ควบคุม หมายเลขกล้อง วัน เวลา จุดที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จะทำการรับเรื่อง ผู้ร้องขอจะได้ร้บหมายเลขรับเรื่อง เมื่อเราแจ้งเจ้าหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผลดำเนินการภายใน 3 วัน

จากนั้นเมื่อได้ร้บการแจ้งก็ต้องทำการเดินทางไปขอรับข้อมูลภาพ โดยยื่นเอกสารหลักฐาน เช่น บันทึกประจำวัน จากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุการณ์ขึ้น สำเนาบัตรประชาชน แต่หากไม่สะดวกไปรับก็ทำหนังสือแต่งตั้งและแนบสำเนาบัตรประชาชนไป สุดท่านเราต้องนำแผ่น หรืออุปกรณ์บันทึกไปข้อรับข้อมูลด้วยนะครับ

แนะนำข้อมูลเพิ่มเติม: จุดติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด