ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

แขวงทุ่งวัดดอน มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 3.343 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่ของแขวงทุ่งวัดดอนทั้งสิ้น 38,900 คน แยกเป็นจำนวนผู้ชาย 18,144 คน และผู้หญิง 20,756 คน

มีจำนวนอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ 17,789 หลังคาเรือน ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 มีสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่อย่างเช่น โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนอนุบาลพิรินทร

โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ โรงเรียนกิตติพาณิชย์ โรงเรียนจิ้นเดอะ โรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์ โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา โรงเรียนพระแม่มารีสาทร โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เป็นต้น

แขวงทุ่งวัดดอน มีศาสนสถานอยู่ในพื้นที่อย่างเช่น วัดปรกยานนาวา วัดอาร์ยาซามาช วัดวิษณุ คริสตจักรชีวิตใหม่สวนพลู คริสจักรอุดมการณ์ เป็นต้น พื้นที่ส่วนใหญ่ของแขวงทุ่งวัดดอน

จะมีความหนาแน่น และมีจำนวนประชากรแฝงอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอยู่อาศัยไม่นาน  การตรวจสอบ หรือให้บริการจากหน่วยงานราชการอาจไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการขั้นพื้นฐานได้ อย่างเช่นอาคารบ้านเรือนที่ทำการปลูกสร้างแบบไม่มีบ้านเลขที่ หรือรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของเอกชนได้ อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาในพื้นที่ของแขวงทุ่งวัดดอนได้

แขวงทุ่งวัดดอน มีปัญหาเรืองการจราจรที่มีความหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน เช่นช่วงเช้า และช่วงเย็น ประกอบกับพื้นที่ถนน ตรอก ซอย มีความคับแคบ ไม่สามารถที่จะทำการขยายตัว

พื้นผิวจราจรได้อีกแล้วเพราะมีการพัฒนาพื้นที่เต็มประสิทธิภาพการใช้งาน อย่างมากก็แค่ทำได้ปรับพื้นที่เกาะกลางถนนให้เล็กลง ในบางช่วงเพื่อเพิ่มช่องทางการจราจรในบางช่วง

เช่นบริเวณกลับรถ การขาดการวางแผนของผังเมืองตั้งแต่แรก ทำให้เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ง่ายมากนัก อีกอย่างพื้นที่แขวงทุ่งวัดดอนมีการขยายตัวของจำนวนประชากรเป็นจำนวนมาก

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงทุ่งวัดดอน มีการติดตั้งกันอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยลักษณะเป็นที่อยู่อาศัย อาคารบ้านเรือนมีเป็นจำนวนมาก การติดตั้งกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญดูแลความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของตัวเอง หรือบางท่านก็ติดไว้เพื่อดูภาพผ่านทางอุปกรณ์มือถือ สะดวกสบายในการเฝ้าระวัง

และแจ้งเตือนมากยิ่งขึ้น สำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีกล้องวงจรปิด หรือมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วแต่สภาาพที่ได้ ไม่ชัด ติดๆ หายๆ สามารถเรียกใช้บริการทาง

เราได้ในนาม บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน และดูแลหลังการขาย

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กล้องวงจรปิดสาทร

คำขวัญ: เขตสาทร
สำเภาทองล้ำค่า       สุสานสวนป่าร่มเย็น
เน้นนโยบายเมืองน่าอยู่   สถาบันให้ความรู้มากมี
จุดรวมสถานที่แหล่งทูต

เขตสาทร มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 9.326 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรในพื้นที่ 78,956 คน มีจำนวนอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างในพื้นที่สาทรจำนวนทั้งสิ้น 42,257 หลังคาเรือน พื้นที่เดิมเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เมื่อสมัยก่อนมีกรทำสวนพืชผักผลไม้ แต่ปัจจุบันกลายเป็นชุมชนที่มีการเป็นอยู่หนาแน่น

เป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจ การค้า การทูตที่สำคัญ ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อาณาเขตติดต่อกับเขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองสาน ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจค้าขายและรับจ้างทั่วไป

เขตสาทร มีการแบ่งพื้นที่แต่เดิมใช้แนวคลองลำรางสาธารณะ ลำกระโดง เป็นแนวแบ่งเขตทำให้สภาพื้นที่ไม่สามารถแยกแยะพื้นที่ได้ชัดเจน และไม่เหมาะสมสำหรับในปัจจุบันแล้ว ทำให้บางครั้งอาจเป็นเหตุให้มีข้อโต้แยงในเรื่องพื้นที่แนวเขตได้ จึงมีการปรับเปลียนแบ่งพื้นที่กันใหม่ โดยการยึดหลักเรขาคณิต คือใช้แนวถนน ซอย

เป็นแนวแบ่งเขตจะทำให้ประชาชนสามารถแยกแยะพื้นที่ได้ง่าย และชัดเจนมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาความขัดแย้งของประชาชนที่มีที่ดินติดกันได้ เพราะหากยังใช้คลองลำราง อาจทำให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่ได้ง่ายกว่า

เขตสาทรมีการคมนาคม เดินทางติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ได้สะดวกเพราะมีถนนสายหลัก สายรอง และที่สำคัญระบบทางด่วนพาดผ่านทำให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาได้สะดวกเป็นอย่างมาก ถนนสายหลักและสายรองของเขตสาทร อย่างเช่น ถนนสาทรใต้ ถนนพระรามที่ 4 ถนนเจริญกรุง ถนนจันทร์ ถนนสาทร 11 (เซนต์หลุยส์ 3)

ถนนนางลิ้นจี่ ถนนสาถุประดิษฐ์ ถนนเย็นอากาศ ถนนสวนพลู ถนนซอยงามดูพลี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนเจริญราษฎร์ รวมทั้งเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากสถานีสะพานตากสินวิ่งขนานไปกับถนนสาทร และทางรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลุมพินี

เขตสาทรมีพื้นที่ทางทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางรัก และเขตปทุมวัน มีคลองสาทรและถนนพระรามที่ 4 ฝั่งใต้เป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตคลองเตยและเขตยานนาวา มีขอบทางรถไฟสายแม่น้ำฟากตะวันตก ซอยเชื้อเพลิง 4 และถนนเย็นอากาศเป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศใต้ติดต่อกับเขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม

มีถนนนางลิ้นจี่ ถนนจันทน์เก่า คลองช่องนนทรี ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยสาธุประดิษฐ์ 12 ซอยจันทน์ 43 แยก 33 ซอยจันทน์ 43 วัดไผ่เงิน ซอยจันทน์ 43 แยก 14 ซอยเจริญราษฎร์ 8 คูน้ำข้างซอยจันทน์ 34/2 และถนนจันทน์ 49 มีคลองกรวยเป็นเส้นแบ่งเขต สุดท้ายทางด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตคลองสาน มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงรองเมือง

กล้องวงจรปิด กรุงเทพ ที่ให้บริการขอข้อมูลภาพ

ขั้นตอนการขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม /กล้องและวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

3. รับหมายเลขรับเรื่อง

4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน

5. การติดต่อขอรับภาพ

5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง

5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้

  •       บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
  •       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •       กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบ และรอรับข้อมูลภาพได้ทันที

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด (cctv) 24 ชั่วโมง 13 ศูนย์ 6 กลุ่มเขต

1. ศูนย์กล้องวงจรปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987 และ 0 2225 6979

2. กรุงเทพกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตราชเทวี,กล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กล้องวงจรปิด เขตสัมพันธวงศ์,กล้องวงจรปิด เขตพระนคร,กล้องวงจรปิด เขตดุสิต,กล้องวงจรปิด เขตพญาไท,กล้องวงจรปิด เขตห้วยขวาง,กล้องวงจรปิด เขตดินแดง,กล้องวงจปิดเขตวังทองหลาง

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2275 2330-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราชเทวี เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 6179-80

3. กรุงเทพใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตพระโขนง, กล้องวงจรปิด เขตสวนหลวง, กล้องวงจรปิด เขตคลองเตย, กล้องวงจรปิด เขตวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตบางนา, กล้องวงจรปิด เขตบางคอแหลม, กล้องวงจรปิด เขตปทุมวัน, กล้องวงจรปิด เขตสาทร, กล้องวงจรปิด เขตบางรัก, กล้องวงจรปิด เขตยานนาวา

ศูนย์ กล้องวงจรปิด พระโขนง เบอร์โทรศัพท์ 0 2331 0631-2

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางคอแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02292 1285-6

4. กรุงเทพเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตจตุจักร, กล้องวงจรปิด เขตบางซื่อ, กล้องวงจรปิด เขตลาดพร้าว, กล้องวงจรปิด เขตบางเขน, กล้องวงจรปิด เขตหลักสี่, กล้องวงจรปิด เขตดอนเมือง, กล้องวงจรปิด เขตสายไหม

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จตุจักร เบอร์โทรศัพท์ 0 2512 3524-5

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 1975-6

5. กรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตมีนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตหนองจอก, กล้องวงจรปิด เขตคลองสามวา, กล้องวงจรปิด เขตลาดกระบัง, กล้องวงจรปิด เขตสะพานสูง, กล้องวงจรปิด เขตบึ่งกุ่ม, กล้องวงจรปิด เขตประเวศ, กล้องวงจรปิด เขตคันนายาว, กล้องวงจรปิด เขตบางกะปิ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด มีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 4235-6

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บึงกุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 0 2364 7322-3

6. กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางพลัด, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย, กล้องวงจรปิด เขตตลิ่งชัน, กล้องวงจรปิด เขตทวีวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตจอมทอง, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกใหญ่, กล้องวงจรปิด เขตธนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตคลองสาน

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3200-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2428 4393-4

7. กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิด เขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ, กล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางบอน เบอร์โทรศัพท์ 0 2405 2893-4

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4354-5

8. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 354 1237, 02 354 1234

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุหมายเลขเสา กล้องหรือตู้ควบคุมกล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าท่านอยู่เกิดเหตุในพื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานคร

สามารถที่จะของภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมดทุกที่ เอาที่ท่านสะดวกในการเดินทาง แต่ละศูนย์ข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ สามารถที่จะดึงข้อมูลถึงกันได้หมด ทำสำคัญคือผู้ขอข้อมูลต้องระบุ วัน และเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นให้ตรงมากที่สุด ไม่ใช้ว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาขอ

หรือจำเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่หาให้ อย่างนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลด้วยไม่รู้จะเริ่มเวลาไหนในการค้นหา ระบุหมายเลขที่กล้อง ที่เสากล้อง และตู้ของกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน เป็นไปได้ถ่ายรูปเอาไว้เลย

สรุป

แขวงทุ่งวัดดอน เป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่น ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นชนชั้นกลาง ที่มีรายได้ระดับกลาง ถึงสูง จำนวนกล้องวงจรปิดในพื้นที่มีมากพอสมควร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร