เครื่องสำรองไฟกล้องวงจรปิด (UPS)

เครื่องสำรองไฟกล้องวงจรปิด (UPS)

เครื่องสำรองไฟกล้องวงจรปิด หรือที่เรียกกันว่า UPS โดยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญเฉพาะทางกว่า 30 คน และ ได้รับการยอมรับในระบบคุณภาพ และมาตรฐานสากล

เครื่องสำรองไฟ S Series

เครื่องสำรองไฟกล้องวงจรปิด

S-Five (800VA/320Watt)

Specifications

 • จ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด
 • ช่วงแรงดันขาเข้า : 220VAC ±25%
 • ช่วงแรงดันขาออก : 220VAC ±10%
 • เวลาโอนย้าย (Transfer Time) : 4 – 8 ms
 • รูปคลื่นสัญญาณ (Backup Mode) : Modified-Sine wave
 • เวลาสำรองไฟ : 15 – 30 minutes (Depend on load)
 • ประเภท Battery : Seal Lead Acid Maintenance Free
 • ยี่ห้อ Battery : BB
 • พิกัดและจำนวน Battery : 7 Ah / 1 pcs.
 • ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก.

Features

 • ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor
 • ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศ
 • จ่ายกำลังไฟฟ้าได้ WATT เต็ม
 • มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
 • มีระบบ DC Start
 • มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง
 • มีระบบ No load shutdown
 • มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์
 • มีเต้ารับแบบ Universal รับปลั๊กเสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน
 • มีถาด Hot swapable สามารถเปลี่ยน Battery ได้ด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องปิดเครื่อง
 

เครื่องสำรองไฟกล้องวงจรปิด

S-Seven (800VA/320Watt)

Specifications

 • จ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด
 • ช่วงแรงดันขาเข้า : 220VAC ±25%
 • ช่วงแรงดันขาออก : 220VAC ±10%
 • เวลาโอนย้าย (Transfer Time) : 4 – 8 ms
 • รูปคลื่นสัญญาณ (Backup Mode) : Modified-Sine wave
 • เวลาสำรองไฟ : 15 – 30 minutes (Depend on load)
 • ประเภท Battery : Seal Lead Acid Maintenance Free
 • ยี่ห้อ Battery : BB
 • พิกัดและจำนวน Battery : 5 Ah / 1 pcs.
 • ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก.

Features

 • ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor
 • จ่ายกำลังไฟฟ้าได้ WATT เต็ม
 • มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
 • มีระบบ DC Start
 • มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง
 • มีระบบ No load shutdown
 • มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์
 • มีเต้ารับแบบ Universal รับปลั๊กเสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน
 • มีถาด Hot swapable สามารถเปลี่ยน Battery ได้ด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องปิดเครื่อง
 

เครื่องสำรองไฟกล้องวงจรปิด

S-Nine (800VA/320Wa

Specifications

 • จ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด
 • ช่วงแรงดันขาเข้า : 220VAC ±25%
 • ช่วงแรงดันขาออก : 220VAC ±10%
 • เวลาโอนย้าย (Transfer Time) : 4 – 8 ms
 • รูปคลื่นสัญญาณ (Backup Mode) : Modified-Sine wave
 • เวลาสำรองไฟ : 15 – 30 minutes (Depend on load)
 • ประเภท Battery : Seal Lead Acid Maintenance Free
 • ยี่ห้อ Battery : BB
 • พิกัดและจำนวน Battery : 5 Ah / 1 pcs.
 • ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก.

Features

 • ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor
 • ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศ
 • จ่ายกำลังไฟฟ้าได้ WATT เต็ม
 • มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
 • มีระบบ DC Start
 • มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง
 • มีระบบ No load shutdown
 • มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์
 • มีเต้ารับแบบ Universal รับปลั๊กเสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน
 • มีช่อง Bypass Output สำหรับ Printer หรืออุปกรณ์ที่ไม่ต้องการสำรองไฟฟ้า
 • เครื่องสำรองไฟมีถาด Hot swapable สามารถเปลี่ยน Battery ได้ด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องปิดเครื่อง

เครื่องสำรองไฟ Extreme Series

เครื่องสำรองไฟกล้องวงจรปิด

Extreme 800 (800VA/320Watt)

Specifications

 • จ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด
 • ช่วงแรงดันขาเข้า : 220VAC ±25%
 • ช่วงแรงดันขาออก : 220VAC ±10%
 • เวลาโอนย้าย (Transfer Time) : 4 – 8 ms
 • รูปคลื่นสัญญาณ (Backup Mode) : Modified-Sine wave
 • เวลาสำรองไฟ : 15 – 30 minutes (Depend on load)
 • ประเภท Battery : Seal Lead Acid Maintenance Free
 • ยี่ห้อ Battery : BB
 • พิกัดและจำนวน Battery : 12V 7Ah*1
 • ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก.

Features

 • ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor
 • ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศ
 • จ่ายกำลังไฟฟ้าได้ WATT เต็ม
 • มีไฟ LED แสดงสถานะ ปริมาณ Battery และ Load
 • มีระบบ DC Start
 • มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง
 • มีระบบตรวจสอบการเสื่อมสภาพของ Battery โดยอัตโนมัติ
 • มีระบบ No load shutdown
 • มีฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานด้วย Software อัจฉริยะ
 • มีปุ่ม Test ทดสอบการทำงานของ UPS และ ตรวจสอบสภาพ Battery
 • มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์
 • มีเต้ารับแบบ Universal รับปลั๊กเสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน
 • มีช่อง Bypass Output สำหรับ Printer หรืออุปกรณ์ที่ไม่ต้องการสำรองไฟฟ้า
 • มีถาด Hot swapable สามารถเปลี่ยน Battery ได้ด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องปิดเครื่อง
 • โดดเด่นด้วยนวัตกรรมการออกแบบ พร้อม Packaging อเนกประสงค์ เฉพาะ Extreme-501, Extreme-1000
 

กล้องวงจรปิด UPS

Extreme 1000 (1000VA/600Watt)

Specifications

 • จ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด
 • ช่วงแรงดันขาเข้า : 220VAC ±25%
 • ช่วงแรงดันขาออก : 220VAC ±10%
 • เวลาโอนย้าย (Transfer Time) : 4 – 8 ms
 • รูปคลื่นสัญญาณ (Backup Mode) : Modified-Sine wave
 • เวลาสำรองไฟ : 15 – 30 minutes (Depend on load)
 • ประเภท Battery : Seal Lead Acid Maintenance Free
 • ยี่ห้อ Battery : BB
 • พิกัดและจำนวน Battery : 12V 9Ah*1
 • ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก.

Features

 • ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor
 • ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศ
 • จ่ายกำลังไฟฟ้าได้ WATT เต็ม
 • มีไฟ LED แสดงสถานะ ปริมาณ Battery และ Load
 • มีระบบ DC Start
 • มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง
 • มีระบบตรวจสอบการเสื่อมสภาพของ Battery โดยอัตโนมัติ
 • มีระบบ No load shutdown
 • มีฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานด้วย Software อัจฉริยะ
 • มีปุ่ม Test ทดสอบการทำงานของ UPS และ ตรวจสอบสภาพ Battery
 • มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์
 • มีเต้ารับแบบ Universal รับปลั๊กเสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน
 • มีช่อง Bypass Output สำหรับ Printer หรืออุปกรณ์ที่ไม่ต้องการสำรองไฟฟ้า
 • มีถาด Hot swapable สามารถเปลี่ยน Battery ได้ด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องปิดเครื่อง
 • โดดเด่นด้วยนวัตกรรมการออกแบบ พร้อม Packaging อเนกประสงค์ เฉพาะ Extreme-501, Extreme-1000
 

กล้องวงจรปิด-UPS

Extreme 1502 (1500VA/900Watt)

Specifications

 • จ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด
 • ช่วงแรงดันขาเข้า : 220VAC ±25%
 • ช่วงแรงดันขาออก : 220VAC ±10%
 • เวลาโอนย้าย (Transfer Time) : 4 – 8 ms
 • รูปคลื่นสัญญาณ (Backup Mode) : Modified-Sine wave
 • เวลาสำรองไฟ : 15 – 30 minutes (Depend on load)
 • ประเภท Battery : Seal Lead Acid Maintenance Free
 • ยี่ห้อ Battery : BB
 • พิกัดและจำนวน Battery : 12V 7Ah*2
 • ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก.
 • Extreme 1502 (1500VA/900Watt)

Specifications

 • จ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด
 • ช่วงแรงดันขาเข้า : 220VAC ±25%
 • ช่วงแรงดันขาออก : 220VAC ±10%
 • เวลาโอนย้าย (Transfer Time) : 4 – 8 ms
 • รูปคลื่นสัญญาณ (Backup Mode) : Modified-Sine wave
 • เวลาสำรองไฟ : 15 – 30 minutes (Depend on load)
 • ประเภท Battery : Seal Lead Acid Maintenance Free
 • ยี่ห้อ Battery : BB
 • พิกัดและจำนวน Battery : 12V 7Ah*2
 • ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก.
 

กล้องวงจรปิด UPS

Extreme 1503 (1500VA/1200Watt)

Specifications

 • ช่วงแรงดันขาเข้า : 220VAC ±25%
 • ช่วงแรงดันขาออก : 220VAC ±10%
 • เวลาโอนย้าย : 2-4 ms
 • รูปคลื่น (Batt. Mode) : simulated sine wave/modified sine wave/stepped sine wave
 • เวลาสำรองไฟ : 15-30 minutes (depends on load)
 • ประเภท Battery : Seal Lead Acid Maintenance Free
 • ยี่ห้อ Battery : BB
 • ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก. และ CE

Features

 • ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor
 • จ่ายกำลังไฟได้เต็ม Watt
 • มี LED แสดงระดับการใช้งานของ Battery และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์ (Surge Protection)
 • มีถาด Hot Swap ทำให้สามารถเปลี่ยน Battery อย่างง่ายดายด้วยมือเปล่า
 • Switch เรืองแสดงมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืดหรือขณะไฟดับ
 • เต้ารับบแบบ Universal รับปลั๊กเสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน
 • ควบคุมการทำงานของ UPD ด้วย Software อัจฉริยะ
 • ระบบ No load shutdown
 • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB/AS232 Port

เครื่องสำรองไฟ Gold Series

เครื่องสำรองไฟกล้องวงจรปิด

Gold-500 (500VA/400Watt)

Specifications

 • จ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด
 • ช่วงแรงดันขาเข้า : 220VAC ±25%
 • ช่วงแรงดันขาออก : 220VAC ±10%
 • เวลาโอนย้าย (Transfer Time) : 4 – 8 ms
 • รูปคลื่นสัญญาณ (Backup Mode) : Modified-Sine wave
 • เวลาสำรองไฟ : 15 – 30 minutes (Depend on load)
 • ประเภท Battery : Seal Lead Acid Maintenance Free
 • ยี่ห้อ Battery : BB
 • พิกัดและจำนวน Battery : 12V 7Ah*1
 • ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก.

Features

 • ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor
 • ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศ
 • จ่ายกำลังไฟฟ้าได้ WATT เต็ม
 • มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
 • มีระบบ DC Start
 • มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง
 • มีระบบ No load shutdown
 • มีปุ่ม Test ทดสอบการทำงานของ UPS และ ตรวจสอบสภาพ Battery
 • มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์
 • มีเต้ารับแบบ Universal รับปลั๊กเสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน
 • มีช่อง Bypass Output สำหรับ Printer หรืออุปกรณ์ที่ไม่ต้องการสำรองไฟฟ้า
 • มีถาด Hot swapable สามารถเปลี่ยน Battery ได้ด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องปิดเครื่อง
 • โดดเด่นด้วยนวัตกรรมการออกแบบ พร้อม Packaging อเนกประสงค์

เครื่องสำรองไฟกล้องวงจรปิด

Star-750 (750VA/300Watt)

Specifications

 • ช่วงแรงดันขาเข้า : 220 VAC ± 25%
 • ช่วงแรงดันขาออก : 220VAC ±10%
 • เวลาโอนย้าย : 2 – 4 ms
 • รูปคลื่น (Batt. Mode) : simulated sine wave/modified sine wave/stepped sine wave
 • เวลาสำรองไฟ : 15-30 minutes (depends on load)
 • ประเภท Battery : Seal Lead Acid Maintenance Free
 • ยี่ห้อ Battery : BB
 • ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก. และ CE

Features

 • จ่ายกำลังไฟได้เต็ม Watt
 • มี LED แสดงระดับการใช้งานของ Battery และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์ (Surge Protection)
 • มีถาด Hot Swap ทำให้สามารถเปลี่ยน Battery อย่างง่ายดายด้วยมือเปล่า
 • Switch เรืองแสดงมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืดหรือขณะไฟดับ
 • เต้ารับแบบ Universal รับปลั๊กเสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน
 • ควบคุมการทำงานของ UPD ด้วย Software อัจฉริยะ
 • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB/AS232 Port
 • ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor
 

สนใจจะติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือต้องการระบบ รั้วไฟฟ้า สัญญาณกันขโมย ปรึกษาเรื่องกล้องวงจรปิดก็สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท มีเดียเสิร์ซ โทร. 081-700-4715 หรือ 02-888-3508 เราเชี่ยวชาญเรื่องกล้องวงจรปิดและพร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกระดับ www.CctvBangkok.com

Related link : UPS สำหรับกล้องวงจรปิด