ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า
แขวงวัดโสมนัส

ศูนย์รวมอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า กันขโมยไร้สาย มากกว่า 10 ยี่ห้อ ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน ครบวงจร

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงวัดโสมนัส

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

แขวงวัดโสมนัส มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้นประมาณ 0.445 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของทางแขวงวัดโสมนัสประมาณ 6,917 คน

แยกเป็นผู้ชายประมาณ 3,347 คน และเป็นผู้ผู้หญิงที่อาศัยในแขวงนี้ประมาณ 3,570 คน มีจำนวนผู้ที่ปลูกบ้านพักอาศัยที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ในแขวงวัดโสมนัส

ทั้งสิ้นประมาณ 2,207 ครัวเรือน ในพื้นที่ของแขวงวัดโสมนัสได้มีการจัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบของทางกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1. ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ ประเภทชุมชน แออัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ จำนวนหลังคาเรือน 71 หลังคาเรือน

สถานที่ตั้ง ถ. จักรพรรดิพงษ์ (หลังที่ทำการไปรณีย์หลานหลวง)

2. ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน ประเภทชุมชน แออัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ + กรมการศาสนา จำนวนหลังคาเรือน 245 หลังคาเรือน

สถานที่ตั้ง ถ. พะเนียง (ติดกับวัดสุนทรธรรมทาน)  ประธานกรรมการชุมชน นายอภิชิต สุวรรณเครือ เบอร์โทรศัพท์ 089-8218651

3. ชุมชนวัดโสมนัส ประเภทชุมชน แออัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมการศาสนา จำนวนหลังคาเรือน 178 หลังคาเรือน

สถานที่ตั้ง ถ. กรุงเกษม (ใกล้วัดโสมนัส)  ประธานกรรมการชุมชน นายจิตติศักดิ์ พลางกูร เบอร์โทรศัพท์ 095-7187584

4. ชุมชนศุภมิตร 1 ประเภทชุมชน แออัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ จำนวนหลังคาเรือน 140 หลังคาเรือน
สถานที่ตั้ง ตรอกตลาดนางเลิ้ง

5. ชุมชนศุภมิตร 2 ประเภทชุมชน แออัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ + กรมการศาสนา จำนวนหลังคาเรือน 350 หลังคาเรือน
สถานที่ตั้ง ถ. พะเนียง

มีศาสนสถานที่อยุ่ในพื้นที่ของแขวงวัดโสมนัส วัดโสมนัสวิหาร ตั้งอยู่ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส รวมทั้งมีสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่อย่างเช่นโรงเรียนเจริญศึกษา

โรงเรียนสตรีจุลนาค โรงเรียนวัดโสมนัส เป็นต้น มีสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนกะออม แขวงวัดโสมนัส

ไว้คอยให้บริการความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนในพื้นที่ย่างนี้ ส่วนสถานที่ราชการอื่นๆ ที่สำคัญและอยู่ในพี้นที่แขวงวัดโสมนัสก็อย่างเช่น กรมจเรทหารบก

ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น

แขวงวัดโสมมนัส มีสถานที่ราชการอยู่เป็นจำนวนมาก นั้นก็ไม่ได้ชีวัดว่าจะไม่เกิดปัญหาเรืองอาชญากรรมขึ้นได้ การเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักทำอยู่อย่างต่อเนื่อง อาจด้วยการจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจตราพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัย และก็ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มในบริการเวณ

ที่อาจมีความเสี่ยง หากเป็นไปได้ก็ควรจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม ตามถนน ตรอก ซอย ที่กล้องวงจรปิดยังไม่มี เพื่อช่วยป้อมปรามผู้ที่คิดไม่ดี ไม่ให้ทำในส่งที่อาจเกิดอันตรายขึ้นมา

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงวัดโสมนัส อาจจะมีผู้เรียกใช้บริการน้อย เพราะส่วนใหญ่ย่านนี้จะมีหน่วยงานราชการมากพอสมควรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีงบประมาณ

ติดตั้งกันเองจากผู้รับเหมานอกพื้นที่อยู่แล้ว แต่สำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีผู้ให้บริการ แล้วต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ใช้งานที่บ้าน ที่สำนักงาน หรือต้องการะบบ

รักษาความปลอดภัยระบสูงอย่าง รั้วไฟฟ้า ทางเรายินดีให้บริการในนามของ บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด บริการอย่างครบวงจร ทั้งออกแบบ และติดตั้ง

ดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน ด้วยราคาที่ไม่สูงมาก

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

ข้อมูลน่ารู้ กล้องวงจรปิด

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

กล้องวงจรปิด ป้อมปราบ

คำขวัญ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

“….ย่านธุรกิจดัง คลังแห่งความรู้
สูงเลิศหรูภูเขาทอง วงเวียน 22 กรกฎา
เสริมศาสนาบ้านบาตร เชิดชูชาติมวยไทย
รวยน้ำใจหลายมูลนิธิ…”

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  เลขที่ 50 ถนนศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 เป็นพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ มีความสำคัญในด้านเศรษกิจ และการปกครอง มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ เป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์ ศิลปะของชาติไทยให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย

เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษา การค้า และเศรษฐกิจ แต่ด้วยความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจและสังคมในย่านนี้ ก็ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่จะต้องแก้ไขตามมาอีกมากมาย อย่างเช่นปัญหาการจราจร ปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง ปัญหาทางเข้าชำรุด ปัญหาขยะ ล้วนแต่มีผลกระทบทั้งสิ้น

พื้นที่ของแขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เนื้ออยู่ในการดูแลทั้งหมด 1.93 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อทางด้านทิศเหนือ ติดกับเขตดุสิต ทางด้านทิศใต้ติดตับเขตสัมพันธวงศ์ ทางด้านทิศตะวันออกติดกับเขตปทุมวัน และทางด้านทิศตะวันตก

ติดกับเขตพระนคร ประชาชนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จะประกอบอาชีพทางธุรกิจ พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นย่ายการค้า อย่างเช่น ตลอดโบ๊เบ๊ ตลาดคลองถม ตลาดวรจักร ตลาดมหานาค ที่มีอาคารพาณิชย์ปลูกติดกันอย่างมีความหนาแน่น

ปัญหาส่วนใหญ่ของแขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นเรื่องของระบบขนส่งมวลชน ทั้งทางถนน ทางน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับระบบขนส่งมวลชน อย่างเช่นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างมีจำนวน 63 วินในพื้นที่ มีท่าเรือให้ประชาชนไว้ใช้สัญจร

มีถนนสายหลักและ ถนนสายรอง ตรอก ซอย สะพานลอย ทางลัดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจราจรทางถนน มีสภาพการจราจรความคล่องตัวค่อนข้างต่ำมาก ยิ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า และช่วงเย็นไม่ต้องพูดถึง ติดหนักมาก ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาเช่น เรืองของเสียง เรื่องของมลพิษทางอากาศ

ปัญหาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย ต้องมีการเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อาจจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราพื้นที่เป็นจุดเสี่ยง และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่ม

โดยอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ และยานพาหนะ ระบบสื่อสารและฐานข้อมูล หากเกิดเหตุการที่ไม่คาดคิดจะได้แก้ไขได้ทัน อย่างเช่น หากเกิดไฟไหม้ รวมทั้งก็ต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการป้องกันภัยต่างๆ หรืออาจจัดตั้งเป็นอาสาสมัครด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ

เพิ่มความปลอดภัยให้ชุมชนในพื้นที่สาธารณะ และลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม อาจเพิ่มจำนวนครั้งในการออกตรวจของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้นหากทำได้ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเขา อย่างเช่นบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามป้ายรถประจำทาง

ส่วนหย่อมต่างๆ ที่เป็นจุดนั่งเล่นผักผ่อนของประชาชน อาคารบ้านเรือนที่เป็นลักษณะรกร้างไม่มีใครอยู่ รวมทั้งพื้นที่ใต้สะพาน ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องทำการตรวจตราของเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำสำหรับสังคมเมืองอย่งเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ขั้นตอนการขอข้อมูลกล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเองด้วยทางโทรศัพย์ หรือระบบออนไลน์ โดยต้องระบุ

  • หมายเลข ของเสาที่กล้องวงจรปิดทำการติดตั้งอยู่ สังเกตุที่เสาจะมีหมายเลขแจ้งให้ทราบ
  • หมายเลข ตู้ที่แขวงอยู่กับเสายึดกล้องวงจรปิด
  • หมายเลข กล้องวงจรปิด ที่อยู่ด้านข้างกล้องหรือใต้กล้องวงจรปิด
  • ระบุเวลาที่เกิดเหตุ วัน เดือน ปี ให้ชัดเจน และตรงมากที่สุด

2. เจ้าหน้าที่ลงบันทึกการรับเรื่องให้กับผู้แจ้ง

3. ผู้แจ้งต้องได้รับหมายเลขรับเรื่อง (สำคัญมาก เอาไว้ตามเรือง หรือแจ้งพนักงาน)

4. เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผลดำเนิการภายใน 3 วัน แต่หากเงียบไปเกิน 3 วัน ให้รีบติดต่อกลับ และแจ้งหมายเลขรับเรื่อง ในวันที่แจ้ง

5. หากมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาให้เข้าไปรับข้อมูล ต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้

  • แจ้งหมายเลขรับเรื่อง
  • เตรียมเอกสาร คือ บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
  • เตรียมสำเนาทบัตรประชาชน หากมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับภาพกล้องวงจรปิดแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนบมาด้วยพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
  • นำแผ่น DVR หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลมาให้ด้วย เพื่อใช้บันทึกวีดีโอ

สำหรับศูนย์ติดต่อขอข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด เขตบางเขต ณ อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ติดต่อหมายเลข 02-275-2330-1

ติดต่อสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง หมายเลข 02-354-1234

ศูนย์กล้องวงจรปิด กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ (เสาชิงช้า) หมายเลข 02-224-2987, 02-225-6972

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม