กล้อง Wireless

กล้อง Wireless ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยี เด่นที่เกิดช่วงปี 58-59

กล้อง Wireless ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยี เด่นที่เกิดช่วงปี 58-59

กล้อง Wireless ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยี เด่นที่เกิดช่วงปี 58-59 ระบุระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ และ เชิงลึกจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจ เน็ตเวิร์คจะซับซ้อนน้อยลง และ มุ่งเน้นไปที่แอพพลิเคชั่นมากขึ้น Fast I.T. จะปรับปรุง และ ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงานด้านไอที แทรฟฟิกจากอุปกรณ์ไร้สายเป็นเทรนด์ในปี 59

กล้อง Wireless ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยี เด่นที่เกิดช่วงปี 58-59

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย และ ภูมิภาคอินโดจีน (CISCO) กล่าวถึง 10 เทคโนโลยีเด่น ๆ อะไรที่จะเกิดขึ้นในช่วง 1-2 ปีนี้ พร้อมเสนอแนะแนวโน้ม และ การคาดการณ์ของเทคโนโลยี รวมถึงผลกระทบต่อสังคมดังนี้

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยีเด่นที่เกิดช่วงปี 58-59

1. เครือข่าย INTERNET OF EVERYTHING (IoE) เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งซิสโก้คาดว่าสิ่งต่าง ๆ ราว 50,000 ล้านชิ้นจะถูกเชื่อมต่อออนไลน์ภายในปี 2563 ขณะที่ผู้คน กระบวนการ และ ข้อมูลที่เชื่อมโยงเข้ากับสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น จะรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และ การเปิดตลาดใหม่ ๆ สำหรับในประเทศไทย การปรับใช้ IoE ในภาครัฐจะสร้างมูลค่าราว 75,500 พันล้านดอลลาร์ (2.2 ล้านล้านบาท) ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพ และ การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

กล้อง Wireless ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยี เด่นที่เกิดช่วงปี 58-59

2. การปกป้อง Internet of Things (IoT) จะมีมากขึ้น โดยเครือข่าย IoT จะได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น จะทำให้เกิดแพลตฟอร์มใหม่ ๆ สำหรับการรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการผนวกรวม IT และ IoT ในหลายร้อยรูปแบบ มาตรฐานใหม่ ๆ ในแต่ละอุตสาหกรรม และ มุมมองใหม่ของแอพพลิเคชั่น

ผู้บริหารฝ่ายไอทีจะต้องรู้จักผสมผสานเทคโนโลยีในหลายรูปแบบ และ พัฒนาแนวทางเทคโนโลยีในหลากหลายแง่มุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และ ความปลอดภัยด้าน IoT ซึ่งอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนจากแนวทางเชิงป้องกันไปสู่ “แนวทางที่ครอบคลุมทั้ง ก่อนหน้า.. ระหว่าง.. และ หลังจากเกิดปัญหา”

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยีเด่นที่เกิดช่วงปี 58-59

3. การเติบโตของแทรฟฟิกข้อมูลที่เข้ารหัสความปลอดภัยจะมีมากขึ้น ขณะที่การรับส่งข้อมูลมีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น จากความแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (broadband) , อุปกรณ์อัจฉริยะ, เครือข่าย IoT ฯลฯ ทำให้การเข้ารหัสแทรฟฟิกข้อมูลจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

กล้อง Wireless ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยี เด่นที่เกิดช่วงปี 58-59

4. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมต่อแบบเรียลไทม์จะทำงานกับ Fog Computing องค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ (RT Analytics) โดยครอบคลุมตั้งแต่ซอฟต์แวร์เกม ไปจนถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางไซเบอร์ และ ข้อมูลเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน องค์กรเหล่านี้ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจ และ ต้องอาศัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึก

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยีเด่นที่เกิดช่วงปี 58-59

อย่างไรก็ดี แนวทางแบบเดิมในการย้ายข้อมูลไปยังที่เก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับการวิเคราะห์ไม่สามารถใช้การได้ในโลกของ IoE ในปัจจุบันอีกต่อไป เพราะข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานสั้นลง หรืออาจมีข้อมูลจำนวนมหาศาลจนคุณไม่สามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลได้รวดเร็วพอ ทั้งนี้ ในช่วงทศวรรษหน้า การผสานรวมของระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และ ระบบประมวลผล Fog Computing จะช่วยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่เกษตรกรรมไปจนถึงการขุดเจาะน้ำมัน

กล้อง Wireless ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยี เด่นที่เกิดช่วงปี 58-59

5. เน็ตเวิร์คจะซับซ้อนน้อยลง และ การมุ่งเน้นไปที่แอพพลิเคชั่นจะมีมากขึ้น: ภายในปี 2561 จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะมีมากกว่า 2 หมื่นล้านเครื่อง และ ระบบเครือข่ายอัตโนมัติจะกลายเป็นรากฐานสำคัญที่เสริมศักยภาพให้แก่เครือข่ายในการรองรับ IoE การกำหนดค่า Configuration ของเน็ตเวิร์ค และ การนำไปใช้ จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายการเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างแพร่หลาย และ โดยมากจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของแอพพลิเคชั่น และ การจัดสรรทรัพยากร กล่าวโดยสรุปก็คือ จะเป็นยุคของ “โครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเน้นแอพพลิเคชั่นเป็นหลัก” (Application-Centric Infrastructure)

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยีเด่นที่เกิดช่วงปี 58-59

6. รูปแบบการทำงานในอนาคตจะเปลี่ยนไปเป็น WebRTC มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเรียลไทม์บนเว็บ (Web Real-Time Communication – WebRTC) กำลังขยายไปสู่เซ็กเมนต์ของการประสานงานร่วมกันภายในองค์กร (Enterprise Collaboration) โดยจะเร่งการเปลี่ยนแปลงระบบไอทีในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของการนำเอาอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในที่ทำงาน (BYOD) และ การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริโภคมาใช้ในองค์กร

ทั้งนี้ภายในปี 2561 เทคโนโลยี WebRTC จะรองรับตลาดการประสานงานร่วมกันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ การประชุมผ่านวิดีโอ การรับส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที บล็อก วิกิ และ การสตรีมกิจกรรมต่าง ๆ กลายเป็นมาตรฐานที่พบเห็นได้ทั่วไป ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่พยายามที่จะเชื่อมต่อพนักงานในกลุ่มต่าง ๆ โดยปราศจากข้อจำกัดในเรื่องทักษะ และ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

กล้อง Wireless ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยี เด่นที่เกิดช่วงปี 58-59

7. FAST I.T. เป็นรูปแบบใหม่ของไอที: เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร (ICT) จะต้องทำงานได้รวดเร็วขึ้น เพราะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นที่การดำเนินงานอาจหยุดชะงัก องค์กรธุรกิจต้องรับมือกับคู่แข่งที่มีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากการใช้แพลตฟอร์มคลาวด์และโมบายล์เพื่อนำเสนอบริการ Fast I.T. จะเป็นรูปแบบใหม่ของไอทีที่ปรับปรุง และ ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงานด้านไอที และ ช่วยให้ลูกค้าก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว และ ปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น

โดย Fast I.T. ช่วยให้ลูกค้ารองรับการปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีสำคัญ ๆ เช่น เทคโนโลยีคลาวด์, โมบิลิตี้ และ การรักษาความปลอดภัย ควบคู่ไปกับระบบวิเคราะห์ข้อมูล แอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ และ IoT

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยีเด่นที่เกิดช่วงปี 58-59

8. การเชื่อมต่อเครือข่ายจะมีมากขึ้น (Dynamic Spectrum Access) การใช้งานเครือข่ายไร้สายทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว Cisco Visual Networking Index คาดการณ์ว่า แทรฟฟิกโมบายล์ไอพีทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 11 เท่าในช่วง 5 ปีข้างหน้า และ แทรฟฟิกจากอุปกรณ์ไร้สายจะคิดเป็นส่วนใหญ่ของแทรฟฟิกไอพีทั้งหมดภายในปี 2559

เพื่อรองรับความต้องการของแทรฟฟิกข้อมูลไร้สายนี้ หน่วยงานกำกับดูแลจะต้องมองหา “ย่านความถี่เพิ่มเติม (spectrum) สำหรับช่องสัญญาณที่กว้างขึ้น และ ความเร็วในการรับส่งที่เพิ่มมากขึ้น” โดยใช้เทคโนโลยีไร้สายที่ก้าวล้ำอย่างเช่น Long-Term Evolution (LTE) ท้ายที่สุดแล้ว เครือข่ายที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีหลากหลายจะรองรับการเชื่อมต่อข้ามเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อระหว่างแพลตฟอร์มเครือข่ายที่แตกต่างกัน

กล้อง Wireless ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยี เด่นที่เกิดช่วงปี 58-59

9. คอนเทนต์เชิงคาดการณ์จะมีมากขึ้น การรับรู้กิจกรรมของผู้ใช้และตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้เกิดคอนเทนต์เชิงคาดการณ์ (Predictive Context) ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มุ่งเน้นเรื่องการคมนาคมขนส่งและธุรกิจค้าปลีกเป็นหลัก

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ ซิสโก้ชี้ 10 เทคโนโลยีเด่นที่เกิดช่วงปี 58-59

10. ดาต้าเวอร์ช่วลไลเซชั่น เนื่องจากแหล่งข้อมูลดิบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราเท่าทวีคูณ ดังนั้นวิธีการแบบเดิม ๆ ในการรับข้อมูล และ นำเสนอรายงานในการตัดสินใจจะไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป แนวคิดของดาต้าเวอร์ช่วลไลเซชั่น (Data Virtualization) นี้เพื่อใช้ประโยชน์จากการผนวกรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ จะช่วยให้องค์กรได้รับทราบข้อมูลเชิงลึก และ สามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และ BI ควบคู่ไปกับการประหยัดค่าใช้จ่าย 50-75% ในการคัดลอก และ รวมข้อมูล

Related link :สอนติดตั้งกล้องวงจรปิด กับหลักสำหรับการติดตั้งกล้อง CCTV

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *