ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า
แขวงยานนาวา

ศูนย์รวมอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า สัญญาณกันขโมยไร้สาย มากกว่า 10 ยี่ห้อ ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน ครบวงจร

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงยานนาวา

สารบัญ

1. ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงยานนาวา

2. บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

3. คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

4. พื้นที่จำหน่ายกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตสาทร

5. ขั้นตอนการขอข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

6. ศูนย์บริการกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

Promotion CCTV

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

แขวงยานนาวา มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 2.464 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่ทั้งสิ้น 20,473 คน แยกเป็นจำนวนผู้ชาย 9,683 คน

เป็นผู้หญิง 10,790 คน มีอาคารบ้านเรือนที่ปลูกอาศัยในพื้นที่ทั้งสิ้น 10,488 หลังคาเรือน ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 มีสถานที่ราชการที่สำคัญ

อย่างเช่น องค์การสะพานปลา ตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง 62 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น และมีสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

ตั้งอยู่ซอยเจริญราษณฎร์ 2 แยก 1 แขวงยานนาวา เป็นผู้ให้บริการความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนในพื้นที่ แขวงยานนาวา มีสถานที่สถานศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก

ในพื้นที่ไว้คอยให้บริการแกประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงอย่างเช่น โรงเรียนอนุบาลแสงเรืองศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โรงเรียนวัดยานนาวา โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล

โรงเรียนศุภวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม โรงเรียนโกศลวิทยา โรงเรียนสุเหร่ายะวา โรงเรียนอนุบาลวัฒนา โรงเรียนแสงอรุณพระนครและเนิร์สเซอรี่ โรงเรียนสุริยานุสรณ์

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล โรงเรียนวัดดอน โรงเรียนศิลปวัฒนา วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้

แขวงยานนาวา มีศาสนสถาน ทีเป็นศูนย์จิตใจของประชาชนในพื้นที่อย่างเช่น วัดเซนต์หลุยส์ วัดยานนาวา วัดบรมสถล (วัดดอน) วัดสุทธิวราราม มัสยิดยะวา

และวัดยานนาวา เป็นต้น และมีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ไว้คอยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อีก ด้วย พื้นที่ยานนาวามีบางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

ทำให้สะดวกในการเดินทางด้วยทางน้ำ มีถนนสาทรและสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ใช้ในการเดินทางด้วย อาคารบ้านเรือนในพื้นที่แขวงยานายาถือว่ามีความหนาแนนเป็นชุมชน

และอาคารบ้านเรือนอยู่ติดกัน ถนน ตรอก ซอย มีเป็นจำนวนมาก การจะขยายผิวการจราจรทำได้อยาก ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงยานนาวา

มีการติดตั้งใช้งานกันเป็นจำนวนมาก เพราะส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย การเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละบ้านจะต้องมีเอาไว้

เพื่อทุกคนในบ้านที่อยู่อาศัย  นอกจากนั้นก็ยังมีกล้องวงจรปิดของทางส่วนราชการเอง และของกรุงเทพมหานคร ที่มีการติตดั้งตามถนน ตรอก ซอย แยกต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก

แต่สำหรับชาวบ้านแล้วอาจไม่สะดวกหากเกิดเหตุแล้วต้องทำการขอข้อมูลภาพจากศูนย์ต่างๆ ของกล้องวงจรปิด ก็เลยนิยมติดตั้งกล้องวงจรปิด และรั้วไฟฟ้ากัน เอง

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กล้องวงจรปิดสาทร

คำขวัญ: เขตสาทร
สำเภาทองล้ำค่า       สุสานสวนป่าร่มเย็น
เน้นนโยบายเมืองน่าอยู่   สถาบันให้ความรู้มากมี
จุดรวมสถานที่แหล่งทูต

เขตสาทร มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 9.326 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรในพื้นที่ 78,956 คน มีจำนวนอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างในพื้นที่สาทรจำนวนทั้งสิ้น 42,257 หลังคาเรือน พื้นที่เดิมเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เมื่อสมัยก่อนมีกรทำสวนพืชผักผลไม้ แต่ปัจจุบันกลายเป็นชุมชนที่มีการเป็นอยู่หนาแน่น

เป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจ การค้า การทูตที่สำคัญ ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อาณาเขตติดต่อกับเขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองสาน ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจค้าขายและรับจ้างทั่วไป

เขตสาทร มีการแบ่งพื้นที่แต่เดิมใช้แนวคลองลำรางสาธารณะ ลำกระโดง เป็นแนวแบ่งเขตทำให้สภาพื้นที่ไม่สามารถแยกแยะพื้นที่ได้ชัดเจน และไม่เหมาะสมสำหรับในปัจจุบันแล้ว ทำให้บางครั้งอาจเป็นเหตุให้มีข้อโต้แยงในเรื่องพื้นที่แนวเขตได้ จึงมีการปรับเปลียนแบ่งพื้นที่กันใหม่ โดยการยึดหลักเรขาคณิต คือใช้แนวถนน ซอย

เป็นแนวแบ่งเขตจะทำให้ประชาชนสามารถแยกแยะพื้นที่ได้ง่าย และชัดเจนมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาความขัดแย้งของประชาชนที่มีที่ดินติดกันได้ เพราะหากยังใช้คลองลำราง อาจทำให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่ได้ง่ายกว่า

เขตสาทรมีการคมนาคม เดินทางติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ได้สะดวกเพราะมีถนนสายหลัก สายรอง และที่สำคัญระบบทางด่วนพาดผ่านทำให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาได้สะดวกเป็นอย่างมาก ถนนสายหลักและสายรองของเขตสาทร อย่างเช่น ถนนสาทรใต้ ถนนพระรามที่ 4 ถนนเจริญกรุง ถนนจันทร์ ถนนสาทร 11 (เซนต์หลุยส์ 3)

ถนนนางลิ้นจี่ ถนนสาถุประดิษฐ์ ถนนเย็นอากาศ ถนนสวนพลู ถนนซอยงามดูพลี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนเจริญราษฎร์ รวมทั้งเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากสถานีสะพานตากสินวิ่งขนานไปกับถนนสาทร และทางรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลุมพินี

เขตสาทรมีพื้นที่ทางทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางรัก และเขตปทุมวัน มีคลองสาทรและถนนพระรามที่ 4 ฝั่งใต้เป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตคลองเตยและเขตยานนาวา มีขอบทางรถไฟสายแม่น้ำฟากตะวันตก ซอยเชื้อเพลิง 4 และถนนเย็นอากาศเป็นเส้นแบ่งเขต ทางด้านทิศใต้ติดต่อกับเขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม

มีถนนนางลิ้นจี่ ถนนจันทน์เก่า คลองช่องนนทรี ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยสาธุประดิษฐ์ 12 ซอยจันทน์ 43 แยก 33 ซอยจันทน์ 43 วัดไผ่เงิน ซอยจันทน์ 43 แยก 14 ซอยเจริญราษฎร์ 8 คูน้ำข้างซอยจันทน์ 34/2 และถนนจันทน์ 49 มีคลองกรวยเป็นเส้นแบ่งเขต สุดท้ายทางด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตคลองสาน มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงรองเมือง

กล้องวงจรปิด กรุงเทพ ที่ให้บริการขอข้อมูลภาพ

ขั้นตอนการขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม /กล้องและวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

3. รับหมายเลขรับเรื่อง

4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน

5. การติดต่อขอรับภาพ

5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง

5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้

  •       บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
  •       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •       กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบ และรอรับข้อมูลภาพได้ทันที

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด (cctv) 24 ชั่วโมง 13 ศูนย์ 6 กลุ่มเขต

1. ศูนย์กล้องวงจรปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987 และ 0 2225 6979

2. กรุงเทพกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตราชเทวี,กล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กล้องวงจรปิด เขตสัมพันธวงศ์,กล้องวงจรปิด เขตพระนคร,กล้องวงจรปิด เขตดุสิต,กล้องวงจรปิด เขตพญาไท,กล้องวงจรปิด เขตห้วยขวาง,กล้องวงจรปิด เขตดินแดง,กล้องวงจปิดเขตวังทองหลาง

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2275 2330-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราชเทวี เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 6179-80

3. กรุงเทพใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตพระโขนง, กล้องวงจรปิด เขตสวนหลวง, กล้องวงจรปิด เขตคลองเตย, กล้องวงจรปิด เขตวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตบางนา, กล้องวงจรปิด เขตบางคอแหลม, กล้องวงจรปิด เขตปทุมวัน, กล้องวงจรปิด เขตสาทร, กล้องวงจรปิด เขตบางรัก, กล้องวงจรปิด เขตยานนาวา

ศูนย์ กล้องวงจรปิด พระโขนง เบอร์โทรศัพท์ 0 2331 0631-2

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางคอแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02292 1285-6

4. กรุงเทพเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตจตุจักร, กล้องวงจรปิด เขตบางซื่อ, กล้องวงจรปิด เขตลาดพร้าว, กล้องวงจรปิด เขตบางเขน, กล้องวงจรปิด เขตหลักสี่, กล้องวงจรปิด เขตดอนเมือง, กล้องวงจรปิด เขตสายไหม

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จตุจักร เบอร์โทรศัพท์ 0 2512 3524-5

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 1975-6

5. กรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตมีนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตหนองจอก, กล้องวงจรปิด เขตคลองสามวา, กล้องวงจรปิด เขตลาดกระบัง, กล้องวงจรปิด เขตสะพานสูง, กล้องวงจรปิด เขตบึ่งกุ่ม, กล้องวงจรปิด เขตประเวศ, กล้องวงจรปิด เขตคันนายาว, กล้องวงจรปิด เขตบางกะปิ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด มีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 4235-6

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บึงกุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 0 2364 7322-3

6. กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางพลัด, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย, กล้องวงจรปิด เขตตลิ่งชัน, กล้องวงจรปิด เขตทวีวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตจอมทอง, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกใหญ่, กล้องวงจรปิด เขตธนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตคลองสาน

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3200-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2428 4393-4

7. กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิด เขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ, กล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางบอน เบอร์โทรศัพท์ 0 2405 2893-4

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4354-5

8. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 354 1237, 02 354 1234

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุหมายเลขเสา กล้องหรือตู้ควบคุมกล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าท่านอยู่เกิดเหตุในพื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานคร

สามารถที่จะของภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมดทุกที่ เอาที่ท่านสะดวกในการเดินทาง แต่ละศูนย์ข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ สามารถที่จะดึงข้อมูลถึงกันได้หมด ทำสำคัญคือผู้ขอข้อมูลต้องระบุ วัน และเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นให้ตรงมากที่สุด ไม่ใช้ว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาขอ

หรือจำเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่หาให้ อย่างนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลด้วยไม่รู้จะเริ่มเวลาไหนในการค้นหา ระบุหมายเลขที่กล้อง ที่เสากล้อง และตู้ของกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน เป็นไปได้ถ่ายรูปเอาไว้เลย

สรุป

แขวงยานนาวา เป็นอีกพื้นที่ที่มีการเป็นอยู่อย่างหนาแน่นของอาคารบ้านเรือน  การจราจรไม่สามารถจะขยับขยายอะไรได้มากไปกว่านี้แล้ว มีถนนตรอกซอยทะลุในการเข้าออกอยู่เป็นจำนวนมาก ระบบรักษาความปลอดด้วย ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงยานนาวา เขตสาทร มีอยู่เป็นจำนวนมากให้ใช้บริการ