รับติดตั้งกล้องวงจรปิด

รับติดตั้งกล้องวงจรปิด กับการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่อับอากาศ

  รับติดตั้งกล้องวงจรปิด กับความเสี่ยงเกี่ยวกับงานที่ทำในที่อับอากาศจะต้องนำมาพิจารณาในการทำอย่างมีเหตุผล เราสามารถหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปทำงานในที่อับอากาศได้หรือไม่ หรือเราสามารถทำงานจากภายนอกที่อับอากาศได้หรือไม่ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

 1. การติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดถาวรหรือชั่วคราว
 2. การใช้กล้องส่องทางไกลหรือกระจกเงาสะท้อนติดตั้งไว้ในเพื่อทำการตรวจสอบ
 3. การใช้ตะขอเกี่ยวด้ามยาวหรือแม่เหล็กเพื่อเกี่ยวหรือดูดวัสดุที่ตกลงไปในที่อับอากา
 4. การทดแทนด้วยวิธีการที่มีความปลอดภัยมากกว่า
 5. การตัดแยกอันตรายออกจากบุคคลที่จะสัมผัส
 6. การนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรมมาใช้

การลดความเสี่ยง การจำกัดความเสี่ยงเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ดูเหมือนว่าเป็นการทำงานที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลมากนัก ดังนั้นวิธีการลดความเสี่ยงจึงมีเหตุผลมากกว่า เช่น

 1. การทดแทนด้วยวิธีการที่มีความปลอดภัยมากกว่า
 2. การตัดแยกอันตรายออกจากบุคคลที่จะสัมผัส
 3. การนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรมมาใช้

ถ้าความเสี่ยงยังมีอยู่จำเป็นต้องลดความเสี่ยงให้น้อยลงให้นำมาตรการบริหารจัดการมาใช้ และถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงเข้าไปทำงานในที่อับอากาศได้ ต้องคำนึงถึงระบบความปลอดภัยที่จะต้องมาใช้ อันตรายที่ได้ทำการแล้วจะช่วยให้ตัดสินใจว่ามาตรการควบคุมใด ๆ ที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องทำงานในที่อับอากาศ

ธรรมชาติของพื้นที่ ธรรมชาติของที่อับอากาศอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับที่อับอากาศนั่นเอง เช่น

 1. จำนวน ขนาดและที่ตั้งของทางเข้าออกเพียงพอที่จะสามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือคนงานที่อยู่ในที่อับอากาศหรือไม่
 2. อุณหภูมิในที่อับอากาศจะต้องไม่ก่อให้เกิดตะคริว
 3. ถ้ามีทัศนวิสัยการมองที่ไม่ดี มีแสงสว่างเพียงพอหรือไม่

งานและวิธีการทำงาน สิ่งที่ควรนำมาคืองานที่ทำและกระบวนการทำงานที่จะก่อให้เกิดอันตรายใหม่ หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทำงานที่อับอากาศ แหล่งประกายไฟต้องไม่นำเข้าไปสู่ในที่อับอากาศที่มีบรรยากาศอาจก่อให้ลุกติดไฟ
กระบวนการทำงานควรที่จะดำเนินการดังนี้

 1. ลดการปลดปล่อยสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายเข้าสู่ที่อับอากาศ
 2. ลดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานหรือลดจำนวนคนที่เข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 3. กำจัดความเสี่ยงประเภทอันตรายท่วมทับ / ทับถม

การตัดแยกระบบ การทำงานที่มีความเสี่ยงสูงควรได้รับการตัดแยกระบบพลังงานก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ การตัดแยกระบบเพื่อป้องกัน

 1. การกระตุ้นก่อให้เกิดสารปนเปื้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เกิดจากภายในท่อ
 2. การกระตุ้นก่อให้เกิดพลังงานของเครื่องจักรที่ใช้ทำงานในที่อับอากาศ
 3. การกระตุ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานในที่อับอากาศซึ่งเกิดขึ้นจากภายนอกที่อับอากาศภายในโรงงาน
 4. การปลดปล่อยพลังงานสะสม
 5. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยบังเอิญ

การเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ ก่อนที่จะเข้าไปทำงานในที่อับอากาศจะต้องมีการดำเนินการ เพื่อให้มีความปลอดภัยในด้านมาตรการต่างๆ ที่ผู้เป็นเจ้าของที่อับอากาศกำหนด ดังนี้

 1. ต้องจัดทำหรือทบทวนการประเมินสภาพงานที่เป็นอันตรายโดยใช้ข้อมูลรายละเอียดของสถานที่อับอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการค้นหาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้
 2. มีระบบขออนุญาตก่อนเข้าทำงาน การเข้าไปในสถานที่อับอากาศจะต้องมีระบบการขอเข้าไปทำงาน ทั้งนี้ให้แน่ใจว่าสถานที่อับอากาศนั้นมีความปลอดภัยที่จะเข้าไปทำงาน
 3. จะต้องมีระบบบล็อกและแขวนป้าย
 4. หามาตรการป้องกันไม่ให้มีการเข้าไปในสถานที่อับอากาศ ต้องมีป้ายหรือมีการกั้นเขต ห้ามเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
 5. กำหนดขั้นตอนการทำงานในที่อับอากาศให้ชัดเจน และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 6. การตรวจวัดความเข้มข้นของสารตรวจวัดต่างๆ ในบรรยากาศ และควรตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะและใช้เครื่องมือที่ได้รับการรับรอง และมีการสอบเทียบ
 7. การตรวจวัดสภาพอากาศถ้าพบว่ามีปริมาณความเข้มข้นของสารพิษในบรรยากาศจะต้องสามารถหาข้อมูลรายละเอียดของสารเคมีทำให้ทราบถึงอันตรายของสารนั้นต่อสุขภาพอนามัย หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ประกอบในการทำงาน
 8. การใช้ระบบระบายอากาศ ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม และประสิทธิภาพของการระบายอากาศให้สอดคล้องกับลักษณะและประเภทของอันตราย ความเข้มข้นของสารเคมีและกระบวนการทำงานในที่อับอากาศ
 9. ต้องมีการอบรมผู้ปฏิบัติงานเข้าไปในที่อับอากาศทุกคนโดยต้องมีรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 10. เตรียมแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน หน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
 11. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับกิจกรรมและสถานที่ที่ปฏิบัติงาน
 12. จัดทำแบบตรวจสอบให้เหมาะกับสภาพงานในที่อับอากาศนั้น ๆ

Related link :  การติดตั้งกล้องวงจรปิด ในทีอับ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *