เน็ตไร้สายราคาถูก

เน็ตไร้สายราคาถูก กับและเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) (ตอนที่ 2)

เน็ตไร้สายราคาถูก กับและเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) (ตอนที่ 2)

เน็ตไร้สายราคาถูก กับเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) หมายถึง สายนำสัญญาณที่มีโครงสร้างเป็นทรงกระบอกกลม ลักษณะโปร่งแสงผลิตมาจากสารประกอบซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 125ไมโครเมตร (1 ไมโครเมตรมีค่าเท่ากับ 0.0000001 เมตร) โดยมีส่วนประกอบสาคัญสองส่วน คือ ส่วนของคอร์(core) และส่วนของแคลดดิ้ง (cladding) โดยส่วน ของคอร์และส่วนของแคลดดิ้งจะเป็นเนื้อใสที่มีลักษณะซ้อนกันอยู่ส่วนของคอร์จะมีค่าดรรชนีหักเห เท่ากับ n1 และส่วนของแคลดดิ้งจะมีค่าดรรชนีหักเหเท่ากับ n2 ซึ่งเส้นใยนำแสงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับ กล้องวงจรปิด ดังนั้นโครงสร้างของเส้นใยนำแสง ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลัก 3 ส่วน

  • ส่วนประกอบหลักของเส้นใยนาแสง
  • โครงสร้างหลักของเส้นใยนาแสง

เน็ตไร้สายราคาถูก กับและเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) (ตอนที่ 2)

รูปที่ 1

แสดงส่วนประกอบหลักและโครงสร้างหลักของเส้นใยนำแสง
  1. แกน (Core) เป็นส่วนตรงกลางของ Fiber Optic และเป็นส่วนที่ใช้นาแสงอีกด้วย โดยมีค่า ดัชนีของการหักเหของแสงส่วนนี้จะต้องมากกว่าส่วนของส่วน ห่อหุม (Cladding) แล้วลำแสงที่ผ่านไป ในแกนจะถูกขังหรือเคลื่อนที่ไปตาม Fiber Optic ด้วยขบวนการสะท้อนกลับหมดภายใน
  2. ส่วนห่อหุ้ม (Cladding) ทำหน้าที่เป็นตัวหักเหของแสงจากแกนออกไปที่ภายนอกและป้อง กันแสงจากภายนอกรบกวนมีค่าดัชนีหักเหเป็น 1.46 และ 1.52 ตามลำดับถ้าแกนกลางมีดัชนี หักเหเป็น 1.48 ส่วนที่เป็นแกนอยู่ตรงกลางหรือชั้นใน แล้วหุ้มด้วยส่วนที่เรียกว่า Cladding จากนั้นก็จะถูกหุ้ม ด้วยส่วนที่ป้องกัน (Coating)โดยที่แต่ละส่วนนั้นทำด้วยวัสดุที่มีค่าดัชนีหักเหของแสงที่มีค่าแตกต่างกัน
  3. ส่วนที่ป้องกัน (Coating) ทำหน้าที่ป้องกันส่วนที่เป็นแกน และส่วนห่อหุ้มโดยจะทำจากวัสดุ แตกต่างกันแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการนาไปใช้งาน เช่นการนำไปใช้ในอาคาร (Indoor fiber cable) นำไปใช้นอกอาคาร (Outdoor fiber cable) หรือนำไปใช้ใต้ท้องทะเล (Submarine fiber cable) ต้องใช้ส่วนป้องกันที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปเส้นใยนำแสงใช้งานปัจจุบันเป็นตัวกลางของสัญญาณแสงที่ทำมาจากแก้วหรือพลาสติก ซึ่งมี ความบริสุทธิ์สูงมาก เส้นใยนำแสงมีลักษณะเป็นเส้นยาวขนาดเล็ก มีขนาดประมาณเส้นผมของมนุษย์ เส้นใยนำแสงที่ดีต้องสามารถนำสัญญาณแสงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยมีการสูญเสียของสัญญาณแสงน้อยมาก

เน็ตไร้สายราคาถูก กับและเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) (ตอนที่ 2)

รูปที่ 2

แสดงส่วนประกอบหลักและโครงสร้างของเส้นใยนำแสงใช้งานปัจจุบัน

เส้นใยนำแสงนำสัญญาณข้อมูลที่ใช้หลักการทางแสงกล่าวคือใช้กับสัญญาณข้อมูลที่อยู่ในรูปของคลื่นแสงเท่านั้น โดยสัญญาณข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นแสงแล้วส่งให้เดินทางสะท้อนภายในสายไปจนถึงผู้รับที่ปลายทางเส้นใยนำแสงมีคุณสมบัติที่ดีกว่าสายนำสัญญาณทั่วไปหลายประการ เช่น มีขนาดเล็กส่งผ่านข้อมูลได้ครั้งละมากๆ สัญญาณข้อมูลมีโอกาสถูกลดทอนน้อยมากทำให้การสื่อสารมี ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงมาก ข้อจำกัดคือเมื่อสายใยแก้วขาดหักงอหรือแตกหักต้องอาศัย อุปกรณ์พิเศษในการซ่อมแซมซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะฉะนั้นการใช้ Fiber Optic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วของการดูภาพกล้องวงจรปิดผ่านเน็ต

Related link :โปรแกรม IP camera CCTV ดวงตาที่สาม สำหรับการบันทึก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *