กล้องวงจรปิดภายนอก

กล้องวงจรปิดภายนอก สำหรับการทำงานกับสัญลักษณ์ต่างๆ

กล้องวงจรปิดภายนอก กับสัญลักษณ์ความปลอดภัย สัญลักษณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเตือนภัยเกี่ยวกับวัสดุหรือวัตถุ    สถานที่ที่เป็นอันตราย  และอื่นๆ  การใช้สัญลักษณ์ความปลอดภัมาตรฐานจะเป็นไปตามขององค์กรต่างๆ สัญลักษณ์ความปลอดภัยอาจจะมีสี  พื้นหลัง เส้นขอบและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ  เพื่อกำหนดชนิดของอันตราย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสีที่ใช้ในความปลอดภัย  และหลักการออกแบบเครื่องหมาย   กล้องวงจรปิดภายนอก เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและพื้นที่สาธารณะ  เพื่อกระตุ้นเตือนและเป็นการสื่อให้เข้าใจต่อวัตถุหรือสถานการณ์ในขณะนั้นได้ง่ายและรวดเร็ว  แบ่งออกเป็น  5  ประเภท  ได้แก่  สัญลักษณ์ห้าม  สัญลักษณ์บังคับ  สัญลักษณ์เตือน  สัญลักษณ์แสดงสภาวะปลอดภัย  และสัญลักษณ์แสดงอุปกรณ์อัคคีภัย

ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายด้วยมือ

การใช้ร่างกายเพื่อที่จะยกวัสดุต่างๆ  ออกจากพื้นที่หนึ่งและนำไปไว้ในอีกสถานที่หนึ่ง  ซึ่งระบบการผลิตหรือจำหน่ายส่วนใหญ่  ยังต้องใช้งานการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยมือ  ซึ่งถ้าคนงานทำงานไม่ถูกวิธี  หรือทำเกินภาระงาน  อาจจะทำให้คนงานมีความเมื่อยล้า  บาดเจ็บ  และบาดเจ็บจนถึงขั้นสาหัสได้

อันตรายจากการเคลื่อนย้ายด้วยมือ งานที่ต้องใช้แรงงานหนักๆ หรือการเคลื่อนย้ายด้วยมือ   อาจมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอาการบาดเจ็บจากการทำงาน  เช่น  การยก  การกลิ้ง  การปีนไต่  การดึง  การผลักดัน  และการหมุนรอบแกน  อาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดการบาดเจ็บที่หลัง  ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก  ทำให้เกิดอางด้านล่าง  หัวไหล่  และแขนท่อนบน อาจจะเกิดจากการดัด  การบิด  การเคลื่อนไหวซ้ำๆ  การแบกหรือการยกของหนักมากๆ   และอยู่ตำแหน่งนั้นเป็นเวลานานๆ    การเคลื่อนย้ายด้วยมือสามารถนำไปสู่ความเสียหายของกล้ามเนื้อเส้นเอ็น  เส้นเอ็นยึกกล้ามเนื้อและกระดูก  เอ็นเส้นประสาท  และ เส้นเลือด

ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายกล้องวงจรปิดด้วยมือ ด้วยการใช้เทคนิคที่เหมาะสมก็สามารถลดอาการบาดเจ็บ  และสามาถเพิ่มผลผลิตของงาน ได้แก่

 1. การยก    เป็นการทำงานด้วยการใช้พละกำลังร่างกาย สามารถทำให้เกิดอาการเคล็ด  ขัด  ยอก  และตึง  ที่กระดูกและสันหลังส่วนเอว  กระดูกสันหลังอาจเคลื่อน   หรืออาจเกิดกล้ามเนื้ออักเสบ  และฉีกขาด  ถ้าทำไม่ถูกวิธี   จะต้องมีเทคนิคการยกที่ถูกต้อง  คือ ต้องแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมและรัดกุม  ส่วมใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือ  เข็มขัดรัดเอว   คิดวางแผนการยก  วางตำแหน่งเท้าให้ถูกวิธี  จัดท่าทางให้ถูกต้อ  ยืดเข่าขึ้นจากพื้นตตรงๆ ถ้ายกน้ำหนักเกินตัวไม่ต้องฝืนแรงยก  เดินหลังตรงราบเรียบเวลายกของ  การเคลื่อนขยับเท้าต้องไม่บิดลำตัว  และไม่ยกของซ้อนกันจนบดบังทิศทางการเคลื่อนที่
 2. การปีนบันได      เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บันไดต้องแนบลำตัวติดกับขั้นบันได  ทั้ง 3 จุด ได้แก่  สองมือ  สองเท้า หรือทั้งมือและเท้าก   งานขนาดใหญ่จะต้องมีคนคอยช่วยหรือใช้อุปกรณ์ทางกล
 3. การผลักดันและการดึง      การเคลื่อนย้ายด้วยมืออาจมีการผลักและดึงร่วมด้วย   ซึ่งการผลักนั้นจะง่ายกว่าการดึง  การใช้แขนทั้ง  2  ข้างและ  2  ขา  ดันวัตถให้เลื่อนขึ้นพื้นเอียงเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากการเริ่มต้นการผลักดัน
 4. การใช้รถเข็นและรถยกลาก       ถ้าวัตถุที่จะทำการเคลื่อนย้ายนั้นมีน้ำหนักมากและขนาดก็ใหญ่มากและมีระยะทางเคลื่อนย้ายที่ไกล  ต้องเคลื่อนย้ายวัสดุเป็นจำนวนมากจนไม่อาจสามารถเคลื่อนย้ายด้วยมือได้  ก็ต้องใช้อุปกรณ์กลไกช่วยในการผ่อนแรง  เช่น  รถเข็น  รถยกลาก  สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความปลอดดภัย
 5. การใช้รถฟอร์กลิฟต์       รถบรรทุกขับเคลื่อนทางอุตสาหกรรมใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  หรือเครื่องยนต์  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกและการขนส่งวัสดุ   โดยการใช้งาและพาเลตควบคู่กันในการใช้งาน  รถฟอล์กลิฟต์เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำงานด้านการผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่และในคลังสินค้า   ความปลอดภัยในการใช้ฟอร์กลิฟต์จะต้องปฏิบัติตามข้อดังนี้   พนักงานขับรถจะต้องได้รับการฝึกอบรม   และแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสม  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคล  ตรวจสอบสภาพของรถฟอร์กลิฟต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและใช้ความเร็วไม่เกิน 5-10  กิโลเมตร/ชั่วโมง  และจะต้องเปิดไฟสัญญาณเตือนในขณะทำงาน  ตรวจสอบวัสดุที่วางบนพาเลตอย่างสมดุลและมั่นคง  ห้ามยกของหนักเกินพิกัด  ถ้าลงทางชันให้ถอยหลัง ถ้าขึ้นทางชันให้เดินหน้า  ห้ามขับเคลื่อนรถขณะที่งายกสูง  การจอดรถให้ลดงาลงต่ำสุด  และถ้าจอดรถบนทางลาดจะต้องมีสิ่งของมารองหนุนล้อเสมอ

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือกล

เครื่องมือกลเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  สำหรับการขึ้นรูป  การกลึง  การตัดโลหะ  หรือวัสดุแข็งอื่นๆ  ที่ผ่านการตี  การรีด  การหล่อ  ให้ออกมาในรูปแบบต่างๆ โดยการขัด  การเจียระไน  การตัดเอาส่วนโลหะที่ไม่ต้องการออกและผลิตให้มีขนาดที่ต้องการ  ก่อนนำไปตกแต่งให้เรียบตามต้องการ

ชนิดของเครื่องมือกล  มีมากมายหลากหลายชนิดสามารถแบ่งออกได้ตามความสามารถของการทำงานแลละบางชนิดจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานสูงมาก  ในขณะที่เครื่องมือกลบางชนิดจะทำงานได้อเนกประสงค์  ได้แก่

 1. เครื่องเจียระไน       ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดขั้นพื้นฐาน การสัมผัสระหว่างชิ้นงานและล้อหินเจียระไนสามารถทำได้ทั้งบนด้านหน้าล้อ  และด้านข้างขอบล้อ  เครื่องเจียระไนมี  2  แบบ ได้แก่  เครื่องเจียระไนแบบติดตั้งอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่  เรียกว่าเครื่องเจียระไนมือ
 2. เครื่องเจาะ       การเจาะตัดด้วยการหมุนเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด  ด้วยการป้อนชิ้นงานหรือเครื่องมือในทิศทางของแกนหมุนในแนวดิ่ง เครื่องเจาะจะใช้สำหรับงานเจาะ  งานขาดรู  คว้านรู  และต๊าปเกลียว  เครื่องเจาะนั้นมีหลายชนิด  ได้แก่  สว่านมือไฟฟ้า  เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ แบบตั้งพื้น  เป็นต้น
 3. เครื่องกลึง        การตัดปอกโลหะบนแท่นกลึงของเครื่องกลึง เพื่อผลิตชิ้นงานโดยการให้ชิ้นงานหมุนตัดกับมีดกลึงที่ติดตั้งอยู่กับที่ที่เคลื่นที่เชิงเส้นเข้าหาชิ้นงาน   การกลึงมี  2  ลักษณะได้แก่  การกลึงแบบปาดหน้าคือการตัดโลหะด้วยให้มีดกลึงตัดเฉือนชิ้นงาน  และการกลึงปอกคือการตัดโลหะให้มีดกลึงเคลื่อนที่ตัดเฉือนชิ้นงานขนานกับแนวแกนของชิ้นงาน   การกลึงงานให้มีคุณภาพขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วในการตัด  ความลึกของการป้อนมีดกลึง  ความคมของมีดกลึงและชิ้นงานที่จะทำการตัดเฉือน
 4. เครื่องกัด       เป็นเครื่องมือกลที่ทำงานได้มากกว่าเครื่องกลึง  เครื่องกัดจะมีคุณภาพสูงกว่างานเจาะ  งานกลึง และงานไส  เนื่องจากระยะการป้อนตัดของคมมีดกัดสามารถทำได้ดีกว่า  ระบบกลไกต่าง ๆ ภายในเครื่องกัดจะทำให้ชิ้นงานมีความละเอียด  มีความประณีตสูง  คมมีดมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงาน  ทำให้การทำงานของเครื่องกัดสามารถทำได้กว้างขวางมากกว่าเครื่อจักรชนิดอื่นๆ

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือกล ในการทำงานขึ้นพื้นฐานของเครื่องมือกลจะต้องมีอุปกณ์ป้องกันส่วนบุคลที่สำคัญได้แก่ แว่นตานิรภัย ถุงมือ ครอบหูลดเสียง และรองเท้านิรภัย เป็นต้น

 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องเจียระไน      เพื่อหลีกเลี่ยงจากการบาดเจ็บจากการใช้งานให้ระมัดระวังในความปลอดภัยดังนี้

 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องเจียระไนอยู่กับที่และเครื่องเจียระไนมือ   จะต้องแต่งกายให้ถุกต้องและเหมาะสมรัดกุม  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคล  ต้องมีฝาคราอบล้อหินเจียระไน  ไม่ทำงานเมื่อเครื่องเจียระไนมีความเร็วเกินกำหนด  ตรวจสอบรอยแตกร้าวของล้อหินเจียระไน  ไม่สวมใส่เครื่องประดับ  ถ้าผมยาวให้รวบมัดให้เรียบร้อย  อย่ายืนห่างชิ้นงานมากเกินไป  ให้ยืนทำงานด้านตรงข้ามกับสะเก็ดเจียระไน  ไม่เปิดสวิตช์เครื่องในขณะที่ยึดถือเครื่องไว้  ไม่ทำงานในขณะฝนตก
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องเจาะ   ถือเป็นเครื่องมือที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่ง  ให้ปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยระหว่างทำการเจาะชิ้นงานจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ  การสูญเสียเวลา  และการสูญเสียวัสดุ  ขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องเจาะมีดังนี้  เครื่องเจาะแบบแท่น  แต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมและรัดกุม  ไม่สวมใส่เครื่องประดับ  ถ้าผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคล  อย่าใช้มือจับชิ้นงานขณะทำการเจาะ  อย่าทำความสะอาดชิ้นงานด้วยมือ  เครื่องเจาะไฟฟ้าต้องมีระบบสายดิน  และขณะที่เครื่องเจาะทำงานห้ามอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไปใกล้เครื่องเจาะ   ส่วนเครื่องเจาะที่เป็นสว่านมือความปลอดภัยในการทำงานมีลักษณะคล้ายกับการใช้เครื่องเจาะแบบแท่นแต่เพิ่มที่ให้ทำตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสว่าน  และเลือกดอกสว่านให้เหมาะสมกับงานและตรวจสอบดอกสว่านให้อยู่ในที่ถูกต้องและแน่นและต้องใช้ด้ามจับช่วยสำหรับงานเจาะขนาดใหญ่
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกัเครื่องกลึง     ในการทำงานอาจเกิดอันตรายได้เหมือนกับเครื่องมือกลชนิดอื่นๆ  ถ้าปฏิบัติไม่ถูต้อง   ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัดดังนี้  แต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมและรัดกุม  ไม่ใส่เครื่องประดับสร้อยแหวน  ถ้าผมยาวให้รวบให้เรียบร้อย  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคล  มีสมาธิในการทำงาน  ถ้ามีเสียงดังผิดปกติให้หยุดการทำงาน  อย่างพูดคุยหรือเล่นในขณะทำงาน  ห้ามเปลี่ยนเกียร์ในขณะที่เครื่องกลึงกำลังทำงาน  อย่าทำความสะอาดเศษโลหะด้วยมือ  ห้ามใช้อากาศอัดหรือเป่าทำความสะอาดเครื่องกลึง
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องกัด      เครื่องมือชนิดนี้ก็เหมือนกับเครื่องมือกลชนิดอื่นที่อาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องฉะนั้นควรปฏิบัติให้เป็นนิสัยอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยดังนี้   ควรแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมและรัดกุม  ไม่สวมใส่เครื่องประดับสร้อยคอแหวนและถ้าผมยาวให้รวบให้เรียบร้อย  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคล  มีสมาธิในการทำงาน  ถ้าเครื่องมือมีเสียงดังผิดปกติให้หยุดทำงาน  ห้ามพูดคุยหรือหยอกล้อในขณะทำงาน  ตรวจสสอบชิ้นงานว่าถูกจับยึดอย่างแน่นหนาหรือไม่ทุกครั้ง  ให้ทำความสะอาดเครื่องกัดหลังการใช้งาน  อย่าทำความสะอาดเศษโลหะด้วยมือ  ห้ามใช้อากาศอัดหรือเป่าทำความสะอาดเครื่องกัด  เลือกความเร็วรอบของมีดกัดให้เหมาะสมถูกต้อง  และห้ามวัดขนาดชิ้นงานในขณะที่มีดกัดยังหมุนอยู่อย่างเด็ดขาด

Related link :   การติดตั้ง IP CAMERA กับวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดในพื้นที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น