รับติดตั้ง CCTV วางแผนผังการเดินสายกล้องวงจรปิดภายในบ้าน

รับติดตั้ง CCTV

รับติดตั้ง CCTV วางผังการเดินสาย CCTV กล้องวงจรปิด ภายในบ้าน

รับติดตั้ง CCTV ขั้นแรกในการวางแผน ผังการเดินสาย CCTV กล้องวงจรปิด ต้องพิจารณาว่าเป็นระบบกระแสนำจ่ายแบบ 1 เฟส  2 สาย (220 โวลต์) หรือ 3 เฟส 4 สาย (380 โวลต์) โดยตรวจดูว่ามีสายไฟขาเข้าจากหัวต่อสายเข้าบ้านกี่สาย หรือใช้วิธีอ่านค่แรงดันที่ปรากฏบนมาตรวัด ขั้นตอนต่อไปให้หาว่าอัตรากระแสที่ให้บริการ (ค่าแอมป์สูงสุดที่รองรับได้) ซึ่งมักจะพิมพ์ไว้ที่ตัวตัดไฟวงจรหลัก ค่ากำหนดต่ำสุดของการไฟฟ้าฯ คือ 15-45 แอมป์ สำหรับบ้านที่สร้างใหม่ถ้าสูงกว่านี้จะยิ่งดี สำหรับบ้านเก่ายังคงเป็น 5-15 แอมป์

ก่อนเริ่มลงมือทำงานไฟฟ้าทั้งการเดินสายของกล้องวงจรปิด CCTV ควรจะร่างแผนผังของวงจรทั้งหมดที่มีอยู่

  1. กำหนดหมายเลขให้เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือฟิวส์แต่ละตัวในแผงควบคุมวงจร
  2. เขียนแผนผังการเดินสายไฟของแต่ละชั้นภายในบ้าน โดยเขียนแยกบนกระดาษแต่ละแผ่น
  3. เขียนหมายเลขกำกับแต่ละห้อง และ ให้รหัสตามแบบ กำหนดตำแหน่งของเต้ารับสวิตช์ และ หลอดไฟทั้งหมด ตรวจให้แน่ใจว่าเต้ารับแต่ละตัวสามารถใช้การได้
  4. ปิดวงจรแรกที่แผงควบคุมวงจรโดยถอดฟิวส์หรือปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วเดินตรวจตรวจให้ทั่วบ้านเปิดหลอดไฟ และ ตรวจสอบเต้ารับทุกตัวด้วยเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า หรือหลอดไฟที่ใช้การได้ตรวจสอบจุดจ่ายไฟของเต้ารับแบบแฝด อย่าลืมตรวจที่โรงรถ และ ห้องใต้หลังคา ทั้งหลอดไฟ และ เต้ารับภายนอก
  5. ในแผนผัง เขียนเลข 1 กำกับบนเต้ารับ สวิตช์ และ หลอดไฟทุกจุดที่ตัดไฟแล้ว พร้อมเขียนระบุชื่อวงจรแรกบนฉลาก แล้วปิดไว้ที่ด้านในของฝาปิดแผงควบคุมวงจรหลัก
  6. เปิดวงจรแรกกลับคืนดังเดิม และ ทำฝังวงจรที่เหลือด้วยวิธีเดียวกัน กำหนดสีของแต่ละวงจรให้แตกต่างในแผนผัง

สัญลักณ์ทางไฟฟ้า

รับติดตั้ง CCTV วางแผนผังการเดินสายกล้องวงจรปิดภายในบ้าน

แผงผังวงจรไฟฟ้าทั่วไป

รับติดตั้ง CCTV วางแผนผังการเดินสายกล้องวงจรปิดภายในบ้าน

วงจรให้แสงสว่าง 15 แอมป์ จะมีเต้ารับ และ ขั้วต่อไฟไม่เกิน 10 จุด วงจรแสงสว่าง 20 แอมป์ จะมีเต้ารับ และ ขั้วต่อไฟไม่เกิน 13 จุด อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า 1,000 วัตต์ หรือมากกว่าควรแยกเป็นวงจรแบบแยกส่วน วงจรให้แสงสว่างควรแยกจากกัน เผื่อว่าถ้าหลอดใดชำรุดจะได้ไม่ดับหมดทั้งห้อง หรือทั้งชั้น

แผงควบคุมวงจรหลัก

รับติดตั้ง CCTV วางแผนผังการเดินสายกล้องวงจรปิดภายในบ้าน

(ที่มา:หนังสือซ่อมบ้านอย่างรู้ทันช่าง)

Related link :กล้อง infrared กับการเดินสายดิน CCTV กล้องวงจรปิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *