ติดตั้งรั้วไฟฟ้า

ติดตั้งรั้วไฟฟ้า ผิดกฎหมายไหม

ทางด้านกฎหมายที่เกิดกับการติดตั้งรั้วไฟฟ้า เคยมีเหตุการอะไรมาบ้าง

การติดตั้งรั้วไฟฟ้า เป็นอะไรที่ผู้สนใจจะเลือกใช้งาน มีความรู้สึกกลัว รู้สึกอันตราย รู้สึกว่าติดตั้งรั้วไฟฟ้าไปแล้วมันจะผิดกฎหมายหรือป่าว  อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยนอกจาก กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย การใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อีกอุปกรณ์ที่คิดว่าได้ผลมากที่สุด ป้องกันได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นรั้วไฟฟ้า  แต่อุปกรณ์นี้เป็นการติดตั้งไว้เพื่อป้องกันอันตรายให้กับเจ้าของบ้านล่วงหน้า  

หากเราเลือกใช้รั้วไฟฟ้าที่มีการติดตั้งได้มาตรฐาน จะสังเกตเห็นว่าแนวรั้วไฟฟ้าเราจะทำการปักเสารั้วเอาไว้ที่หัวรั้วอีกที ซึ่งรั้วปูนส่วนมากที่จะทำกันก็จะมีความสูงอยู่แล้วประมาณ 3 เมตร จะไม่นิยมทำรั้วไฟฟ้าแบบปักตรงๆ ไปบนพื้นดินเพราะมันต่ำ และอันตรายมากเกินไป อาจทำให้ผู้ที่เดินผ่านไปมาเกิดอันตรายได้รับบาดเจ็บได้  อีกอย่างการติดตั้งรั้วไฟฟ้าตามบ้าน เป็นการปักบนแนวหัวรั้ว

ตามแนวที่เจ้าของบ้านต้องการป้องกัน จะมีการติดป้ายบอกให้ทราบแก่ผู้พบเห็นตลอดแนวว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นรั้วไฟฟ้านะ มันอันตรายห้ามเข้าใกล้เด็ดขาด ซึ่งป้ายจะมีการติดเอาไว้ที่รั้ว ระยะห่างต่อป้ายประมาณ 6-10 เมตร ต่อป้าย  ซึ่งเป็นการเตือนให้ทราบโดยไม่มีเจตนาทำเป็นกับดัก หรือซ้อนเล้นในการติดตั้งแต่อย่างใด 

หากมีผู้บุกรุกพยายามปีนเข้ามาในพื้นที่ของเข้าของบ้านอีก ก็คิดเสียว่าเขามีเจตนาที่ไม่ดี เพราะป้ายเราก็มีเตือนไว้แล้ว ต่างจากการทำรั้วไฟฟ้าแบบทั่วๆ ไปที่ซื้ออุปกรณ์มาทำกันเอง หรือดัดแปลงทำเป็นรั้วไฟฟ้า  เรามาดูกันครับว่าที่แล้วมา กรณีพิพาทระหว่างการติดตั้งรั้วไฟฟ้าที่ทำให้ผู้ติดตั้งมีความผิดเกิดจากอะไรได้บ้าง

แนะนำอ่านเพิ่มเติม :    1. รั้ว ไฟฟ้า กับลักษณะรั้วที่เหมาะสมในการติดตั้ง

                            2. อุปกรณ์รั้วไฟฟ้า

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด2

สารบัญ

  1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 32/2510
  2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1999/2511
  3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1429/2520
  4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4884/2528
  5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1923/2519    
  6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6490/2548   
  7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 191/2549 
  8. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9794/2552   
  9. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7650/2553 

รั้วไฟฟ้าล้อมวัว

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 32/2510  

ผู้ตายเป็นนักเรียน มีบ้านติดกับบ้านของจำเลย เมื่อจำเลยขึงลวดที่มีไฟฟ้าเพียงเส้นเดียวที่มีขนาดเล็กไว้ในบริเวณบ้านโดยทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ผ่านเส้นลวดนั้นในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเข้ามาในบริเวณที่พักของตน พอถึงเวลาใกล้สว่างผู้ตายได้เดินเข้าไปในเขตพื้นที่ ที่มีการขึงลวดเอาไว้ในขตบ้านของจำเลย ทำให้ผู้ตายเดินไปถูกลวดไฟฟ้าของจำเลย ทำให้ถึงแก่ความตาย

อย่างนี้จึงถือไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันสิทธิของตนโดยชอบด้วยกฎหมายจำเลยจึงมีความผิดฐานทำให้คนตายโดยไม่มีเจตนา   การขึงลวดแบบนี้ถือว่าอันตราย และคล้ายกับเป็นกับดัก ไม่มีการแจ้งให้ทราบถึงพื้นที่ในการขึงลวดเอาไว้ และลักษณะการขึงก็อยู่ในระดับความสูงที่อันตรายเกินไป เพราะหากเป็นการติดตั้งรั้วไฟฟ้าที่ดีจะต้องว่าเสาบนรั้วปูนที่มีความสูงระยะไม่ต่ำกว่า 3 เมตร ถือว่าปลอดภัยกว่า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1999/2511   

การที่จำเลยใช้เส้นลวดขึงทางด้านบนรั้วไม้ของโรงภาพยนตร์ของจำเลย แล้วปล่อยกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ ไปตามเส้นลวดนั้น โดยจำเลยป้องกันมิให้คนข้ามรั้วของเขาเพื่อลอบไปดูภาพยนต์ทางรูฝาของโรงภาพยนต์ ซึ่งเป็นการกระทำที่จำเลยมิได้เจตนาฆ่าแต่มีเจตนาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290

หาใช้ว่าจำเลยกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามปละมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ไม่ ฟ้องว่าทำให้คนตายโดยประมาท ข้อเท็จจริงได้ความว่าทำให้คนตายโดยไม่เจตนา ต้องยกฟ้อง 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1429/2520 

จำเลยตกกล้าต้นข้าวหลังบ้านและได้ทำการขึงลวด 2 เส้นรอบๆ ที่ตกกล้าสูงจากพื้นดินประมาณ 3 นิ้ว และปล่อยกระแสไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ โดยต่อจากตัวบ้านเข้าไปในเส้นลวด เพื่อป้องกันมิให้หนูเข้าไปกินข้าวกล้าของเขา โดยรู้อยู่ว่าลวดไฟฟ้าที่ปลอดกระแสไฟฟ้าไปนั้น หากสัตว์จำพวกหนู ไปถูกเข้าจะถึงแกความตายได้เลย

ซึ่งจำเลยได้ทำการปักป้ายห้ามเข้าในเขตที่ตกกล้าต้นข้าวไว้ ด้วยแสดงว่าจำเลยย่อมรู้ว่าสายลวดที่มีกระแสไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อคนที่เข้าไปในเขตที่ตกกล้า เช่นเดียวกันการที่จำเลยขึงลวดกระแสไฟฟ้า แบบนี้ย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นได้ว่า อาจจะมีคนเดินเข้ามาหากบหาปลาตามทุ่งนา เดินมาถูกลวดที่มีกระแสไฟฟ้าดังกล่าวและได้รับอันตรายแก่ร่างกาย

จึงถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาทำร้ายผู้อื่นแล้ว เมื่อผู้ตายผ่านไปถูกสายลวดที่มีกระแสไฟฟ้าถึงแก่ความตายอันเป็นผลจากการกระทำของจำเลย จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่มีเจตนาฆ่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 

จากเหตุการณ์สังเกตได้ว่าจำเลยมาการปักป้ายแจ้งให้ทราบถึงเขตอันตราย แต่อาจจะเขียนไม่ชัดเจน หรืออาจสังเกตุไม่เห็น  อีกอย่างการขึงลวดระยะห่างจากพื้นขึ้นมาระยะแค่ 3 นิ้ว ถือว่าอันตรายมาก ทำให้ผู้ที่เดินผ่าน ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เลย  หากเป็นรั้วไฟฟ้าที่มีมาตรฐานการติดตั้งจะทำเป็นระยะที่สูงกว่านี้และปักป้ายให้ทราบว่านี้คือรั้วไฟฟ้า  อีกอย่างรั้วไฟฟ้า จะปล่อยไฟ DC12V  ไปตามเส้นลวด ไม่ใช้เป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าแบบ 220 V ทั่วๆ ไป

รั้วไฟฟ้ากฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4884/2528  

การที่ผู้ตายได้เข้าไปในบริเวณบ่อปลาของนายจ้างเพื่อจะเกี่ยวหญ้า ซึ่งจำเลยไม่มีสิทธิทำร้ายผู้ตายได้ เมื่อจำเลยขึงลวดไว้ ภายในรั้วลวดหนามที่ล้อมรอบบริเวณบ่อเลี้ยงปลาของนายจ้าง และปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปตามลวดนั้นผู้ตายมาถูกสายไฟฟ้าของจำเลยเข้า ถึงแก่ความตาย ถือไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันสิทธิของผู้อื่น

โดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290  ลักษณะการล้อมรั้วแบบนี้ก็ถือว่าไม่ปลอดภัย เพราะเป็นการปล่อยไฟ 220V ไปตามแนวลวด ที่ไม่อาจสังเกตเห็นได้ชัด แต่หากเป็นรั้วไฟฟ้า ที่มีมาตรฐานจากโรงงาน การปล่อยสัญญาณไฟฟ้าจะเป็นการปล่อยเป็นช่วงๆ ช่วงละ 2 วินาที

ตลอดระยะเวลาการทำงานจะเป็นการปล่อยแบบนี้ตลอด ซึ่งทำให้ผู้ที่สัมผัสโดนรั้วไฟฟ้า จะมีเวลาในการดึงตัวเองออกจารรั้วไฟฟ้าได้ และไฟที่ปล่อยออกจากรั้วก็จะเป็นไฟ DC 12V ซึ่งถือว่าไม่อันตรายมาก แค่ทำให้ผู้ที่โดนรู้สึกชา และสะดุ้ง ไม่มีโอกาสที่ทำให้เสียชีวิตได้

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด2

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1923/2519   

โรงเก็บของ ของจำเลยอยู่ในบริเวณสวนของจำเลย ซึ่งมีรั้วที่ปลูกต้นพู่ระหงทำเป็นแนวเขตเอาไว้อย่างชัดเจน จำเลยได้เก็บของมีค่าต่าง เข่น เครื่องยนต์สูบน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ ทรัพย์สินที่จำเลยเก็บไว้ในโรงเก็บของจำเลยนี้เคยถูกคนร้ายลักขโมยไป ซึ่งในตำบลนี้มีเหตุคนร้ายชุกชุมอยู่เป็นจำนวนมาก

จำเลยเอาเส้นลวดขึงที่โรงเก็บของและปล่อยกระแสไฟฟ้าจากบ้านของจำเลยเพื่อป้องกันคนร้าย ซึ่งเป็นผู้ตาย กับพวก 3 คนบุกรุกเข้าไปที่โรงเก็บของในเวลาวิกาล โดยเจตนาจะลักทรัพย์ ในมือของผู้ตายมีเหล็กไขควง 1 อัน แต่ผู้ตายไปถูกเส้นลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าเอาไว้ถึงแก่ความตายเสียก่อน

มิฉะนั้นผู้ตายกับพวกย่อมลักทรัพย์ของจำเลยไปได้ นับได้ว่าภยันตรายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินของจำเลยใกล้จะถึงแล้ว ถ้าจำเลยไปพบเห็นเข้า จำเลยย่อมมีสิทธิทำร้ายผู้ตายกับพวกเพื่อป้องกันทรัพย์สินของจำเลยได้ ดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันสิทธิของตนโดยชอบด้วยกฎหมาย และพอสมควรแก่เหตุ จำเลยจึงไม่ม่ความผิด 

จากเหตุการนี้พอจะสรุปได้ว่ารั้วไฟฟ้าที่จำเลยขึงเอาไว้อยู่ในบริเวณบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดอีก 1 ชั้น ก่อนจะเข้าไปถึงตัวห้องเก็บของ  ถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านจะไม่ได้ทำป้ายเตือน แต่ก็ทำภายในบ้านตัวเอง และเคยโดนขโมยขึ้นมาแล้วก่อนหน้านั้น ดูจากเจตนาทั้งหมดเจ้าของบ้านทำเพื่อป้องกันทรัพย์สินของตัวเอง และผู้เสียชีวิตก็ไปเสียในพื้นที่เขตในบ้านโดยมีอุปกรณ์ไขควงติดมืออยู่ด้วย 

ในส่วนของรั้วไฟฟ้าที่มีมาตรฐานนั้น หากมีการสัมผัสโดนรั้วเข้า ตัวรั้วไฟฟ้าของเราจะมีการส่งเสียงแจ้งเตือนเป็นแบบไซเรนที่มีกำลังเสียงดังเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้บุกรุกถ่อยห่างออกจากบริเวณนั้น โดยการส่งเสียงร้องจะดังอยู่ประมาณ 2 นาที เพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าของบ้านหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบว่าเกิดอะไรขึ้น หรือมีอะไรไปโดนรั้วไฟฟ้าของเรา

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6490/2548  

เหตุที่เกิดจากผู้ตายจะเข้าไปในบริเวณบ่อเลี้ยงปลากัดของจำเลยเพื่อลักปลากัด ซึ่งถ้าจำเลยพบเห็นจำเลยย่อมมีสิทธิทำร้ายผู้ตายพอสมควรแก่เหตุ เพื่อป้องกันทรัพย์สินของตนเองได้ แต่กระแสไฟฟ้าที่จำเลยปล่อยผ่านเส้นลวดที่ล้อมรอบบ่อปลากัดย่อมเป็นอันตรายร้ายแรง โดยสภาพซึ่งสามารถทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความได้ได้ ส่วนทรัพย์สินของจำเลยซึ่งเป็นปลากัด

มีมูลค่าไม่มากนัก การปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าเส้นลวด เพื่อป้องกันทรัพย์สินของจำเลยย่อมไม่เป็นสัดส่วนกัน เมื่อผู้ตายถูกกระแสไฟฟ้าที่จำเลยปล่อยผ่านเส้นลวดดังกล่าวดูดถึงแก่ความตาย การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันสิทธิของตนเกินสมควรกว่าเหตุตาม ป.อ. มาตรา 69

สังเกตุได้ว่ารั้วไฟฟ้าเป็นการนำไปล้อมบ่อปลากัด ซึ่งมูลค่าของปลากัดไม่สูง เลยไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลสักเท่าไหรในการล้อมรั้วไฟฟ้าที่ทำขึ้นมา ปรกติแล้วการติดตั้งรั้วไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจะเป็นการเอาตัวรั้วไปวางไว้บนคานปูนของตั้วอีกที โดยการติดตั้งเพื่อป้องกันผู้ร้ายปีนเข้าไปในพื้นที่ของเรา

ซึ่งแน่นอนว่าภายในบ้านของเราย่อมมีทรัพย์สิน และความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนในครอบครัว การที่มีใครก็ไม่รู้ปีนกำแพงเข้าไปในบ้านเราถือว่ามีเจตนาที่ไม่ดีแน่นอน ทั้งๆ ที่เราเองก็มีการติดป้ายบอกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ว่าเป็นเขตที่มีไฟฟ้ปล่อยไปตามรั้ว

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 191/2549 

ผู้ตายเข้าไปลักแตงโมในไร้ของจำเลยเป็นการประทุษร้าย อันละเมิดกฎหมายต่อทรัพย์ของจำเลย จำเลยจึงมีสิทธิที่จะป้องกันทรัพย์สินของตนเองได้ แต่การที่จำเลยปล่อยกระแสไฟฟ้าซึ่งมีกำลังไฟฟ้า 220V ซึ่งสามารถดูดคนให้ถึงแก่ความตายได้ ทั้งที่ทรัพย์ของจำเลยมีสิทธิกระทำป้องกัน คือ แตงโมมีราคาไม่สูงมากนัก ย่อยถือว่าเป็นการกระทำที่เกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแหงการจำต้องกระทำตาม ป.อ. มาตรา 69 

อันนี้ก็ดูจากเจตนาก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่มากนักเลยทำให้ดูว่าการใช้รั้วไฟฟ้าล้อมเอาไว้ มันไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร เพราะราคาแตงโมมันไม่ได้สูงมาก หากเป็นการใช้งานรั้วไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน  การปล่อยกระแสไฟไปตามเส้นลวด ซึ่งจะเป็นเส้นลวดเฉพาะด้วย ไม่ใช้ซื้อมาตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป 

อันนี้ผลิตมาเพื่อการทำรั้วไฟฟ้าโดยเฉพาะ การปล่อยกระแสไฟจะเป็นการปล่อยเป็นช่วงๆ สลับส่ง และหยุด ทุกๆ 2 วินาที ผู้ที่โดนกระแสไฟก็จะมีเวลาดึงตัวออกห่างจากรั้วไฟฟ้าได้อีก 2 วินาที่หากโดนไปแล้ว เพราะลวดจะปล่อยไฟ และหยุดปล่อยไฟ จะเป็นการทำงานแบบนี้ตลอดเวลา จึงทำให้ผู้ที่ติดตั้งตั้วไฟฟ้ากับเรา จะไม่มีการทำให้คนโดนไฟฟ้าจากรั้วไฟฟ้าดูดจนตายได้เป็นอันขาด

รั้วไฟฟ้าทำเอง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9794/2552 

จำเลยเป็นเจ้าของสวนผลไม้ที่เกิดเหตุซึ่งมีรั้วลวดหนามทั้งสี่ด้าน ก่อนเกิดเหตุจำเลยได้ทำการขึงลวดเอาไว้ 1 เส้น จากทิศเหนือไปทิศใต้โดยมีความสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 50 ซม. ขวางเอาไว้กึ่งกลางสวนแล้วทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าไปตามลวดที่ขึงเอาไว้ด้วยแรงดันไฟฟ้า 220V เพื่อป้องกันคนร้ายที่จะเดินเข้ามาขโมยผลไม้ของตัวเองในสวน

โดยมีเจตนาให้กระแสไฟฟ้าทำร้ายร่างกาย เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเคยมีคนร้ายเข้าไปลักผลไม้และทรัพย์สินอื่น ต่อมาในวันเกิดเหตุผู้ตายอายุ 14 ปี กับต. อายุ 15 ปี เข้าไปในสวนของจำเลย โดยมีการพังรั้วเข้าไปเพื่อจะลักผลไม้กระท้อนในสวนแล้วผู้ตายเดินไปถูกเส้นลวดที่จำเลยปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้ เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนั้น

เมื่อไม่ปรากฎว่าขณะเกิดเหตุผู้ตายกับ ต. มีอาวุธใดๆ ติดตัว ประกอบกับผลไม้ที่เข้าไปเพื่อลักน่าจะราคาไม่สูงมาก ดังนี้หากจำเลยพบเห็นผู้ตายกับพวกในขณะเกิดเหตุจำเลยย่อมสามารถใช้วิธีที่รุนแรงน้อยกว่าการทำร้ายร่างกายกระทำต่อผู้ตาย เพื่อป้องกันสิทธิของตนให้บรรลุได้ไม่ยาก การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ 

การขึงลวดไฟฟ้าเอาไว้ในระดับที่ต่ำมากอย่างกับระดับสูงกว่าพื้นแค่ 50 ซม. อาจทำให้ผู้ที่เดินผ่านไปมากมองไม่เหตุแน่นอน เป็นการขึงลวดแบบคล้ายการทำเป็นกับดัก ซึ่งถือว่าไม่ดีและไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7650/2553  

จำเลยขึงลวดและปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้บริเวณหน้าต่างห้องพักของจำเลย เพื่อป้องกันขโมยเข้ามาลักทรัพย์ในห้องของจำเลย จึงเป็นเหตุให้เด็กชาย ก. บุตเลี้ยงของจำเลย ซึ่งลักลอบปีนหน้าต่างเพื่อเข้าไปลักทรัพย์ในห้องพักของจำเลยถูกกระแสไฟฟ้าซ็อตถึงแก่ความตาย

แม้การกระทำของผู้ตายจะถือเป็นการประทุษร้ายอันเป็นละเมิดต่อกฎหมายและต่อทรัพย์สินของจำเลยที่จำเลยมีสิทธิที่จะป้องกันทรัพย์สินของตนได้ แต่พฤติการณ์ที่จำเลยปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาด  220V ไปตามเส้นลวดที่ไม่มีฉนวนหุ้มนั้นย่อมเป็นอันตรายร้ายแรง โดยสภาพที่สามารถทำให้ผู้อื่นที่ไปสัมผัสถูกถึงแก่ความตายได้ 

ดังนั้นแม้จะเป็นการป้องกันคนร้ายที่จะเข้ามาลักทรัพย์สินในห้องพักของจำเลยและทำร้ายจำเลยกับภรรยาได้ แต่การกระทำของจำเลยก็เป็นการเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันตาม ป.อ. มาตรา 69

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด2

 

แนะนำดูมาตรฐานที่ดีของ รั้วไฟฟ้า

สรุป  

ส่วนมากปัญหาของรั้วไฟฟ้ากฎหมาย ที่พูดถึงจะเป็นการติดตั้งรั้วไฟฟ้าทำเอง ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเป็นการล้อมรั้วไฟฟ้าแบบเป็นกับดัก เพื่อต้องการซ็อตผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้าม แต่หากเราเลือกติดตั้งที่มีมาตรฐาน ราคารั้วไฟฟ้าจะแพงหน่อยแต่ปลอดภัย และไม่ทำให้ผู้ที่สัมผัสถึงแก่ชีวิตได้ ท่านต้องติดตั้งกับผู้เชียวชาญเท่านั้น

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม  บทเรียนขึงลวดไฟฟ้า

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น