Showing 1–40 of 249 results

DAHUA CCTV

Dahua cctv เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้งานและจำหน่ายกล้องวงจรปิดในตลาดเมืองไทย   DAHUA CCTV เป็นสินค้าจากประเทศจีน มีสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่หลากหลายชนิด มีตั้งแต่กล้องวงจรปิดระบบไอพี กล้องวงจรปิดระบบอนาล็อค และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย สินค้าของ Dahua ถือว่าเข้ามาทำราคากล้องวงจรปิดในเมืองไทยได้ราคาถูกลงเป็นอย่างมาก เลยต้องทำให้สินค้าของคนไทยเองต้องทำการปรับตัว โดยการลดราคา หรือปรับคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น เพื่อสู้กับ Dahua ปัจจุบันราคาของ Dahua เป็นอะไรที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องด้วยราคาที่ถูกมากๆ  จับต้องได้

31,245฿ ราคายังไม่รวม VAT
39,140฿ ราคายังไม่รวม VAT
34,100฿ ราคายังไม่รวม VAT
24,000฿ ราคายังไม่รวม VAT
11,870฿ ราคายังไม่รวม VAT
19,320฿ ราคายังไม่รวม VAT
9,610฿ ราคายังไม่รวม VAT
9,610฿ ราคายังไม่รวม VAT
6,180฿ ราคายังไม่รวม VAT
6,830฿ ราคายังไม่รวม VAT
21,533฿ ราคายังไม่รวม VAT
18,700฿ ราคายังไม่รวม VAT
14,167฿ ราคายังไม่รวม VAT
11,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
6,687฿ ราคายังไม่รวม VAT
5,440฿ ราคายังไม่รวม VAT
3,740฿ ราคายังไม่รวม VAT
3,400฿ ราคายังไม่รวม VAT
2,380฿ ราคายังไม่รวม VAT
2,153฿ ราคายังไม่รวม VAT
6,687฿ ราคายังไม่รวม VAT
33,350฿ ราคายังไม่รวม VAT
40,285฿ ราคายังไม่รวม VAT
36,805฿ ราคายังไม่รวม VAT
9,480฿ ราคายังไม่รวม VAT

DAHUA CCTV

IPC-K35-DAHUA-CCTV

4,130฿ ราคายังไม่รวม VAT
15,790฿ ราคายังไม่รวม VAT
13,895฿ ราคายังไม่รวม VAT
7,360฿ ราคายังไม่รวม VAT
5,690฿ ราคายังไม่รวม VAT
7,065฿ ราคายังไม่รวม VAT
7,325฿ ราคายังไม่รวม VAT
3,790฿ ราคายังไม่รวม VAT
6,310฿ ราคายังไม่รวม VAT
6,690฿ ราคายังไม่รวม VAT
7,545฿ ราคายังไม่รวม VAT
8,065฿ ราคายังไม่รวม VAT
6,895฿ ราคายังไม่รวม VAT
7,415฿ ราคายังไม่รวม VAT
3,155฿ ราคายังไม่รวม VAT