Showing 1–12 of 248 results

PELCO CCTV เป็นผู้ให้บริการระดับโลกของการใช้งานกล้องวงจรปิด ในการเผ้าระวังและบริการที่ช่วยในการจับภาพ การจัดการ และแสดงผลข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิด ความมุ่งมั่นของเพียวโก้ที่จะให้บริการและผลิตภัณท์ที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับ ในอุตสาหกรรมกล้องวงจรปิดกับระบบรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจและรักษามูลค่าทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่

฿12,590.00 ราคายังไม่รวม VAT
฿15,660.00 ราคายังไม่รวม VAT

PELCO CCTV

WMVE-SW-PELCO-CCTV

฿3,330.00 ราคายังไม่รวม VAT

PELCO CCTV

WMVE-SR-PELCO-CCTV

฿3,330.00 ราคายังไม่รวม VAT
฿23,560.00 ราคายังไม่รวม VAT
฿35,360.00 ราคายังไม่รวม VAT
฿61,940.00 ราคายังไม่รวม VAT

PELCO CCTV

SWM-SR-PELCO-CCTV

฿3,180.00 ราคายังไม่รวม VAT
฿587,030.00 ราคายังไม่รวม VAT
฿242,430.00 ราคายังไม่รวม VAT