Showing 1–12 of 72 results

Electric fence

รั้วไฟฟ้าเป็นระบบป้องกันภัยรูปแบบวัตถุที่มองเห็นเป็นรูปร่างชัดเจน โดยเป็นการยับยั้ง ป้องกัน ปราบปราม มิให้ผู้บุกรุก หรือ คนร้ายปีนข้ามมาในสถานที่ โดยการปล่อยไฟฟ้าพลังงานต่ำ (หน่วยเป็น จูล) แต่แรงดันไฟฟ้าสูงแบบตรง DC (หน่วยเป็น โวลต์) ไปยังเส้นลวดที่ถูกตรึงไว้ตามแนวป้องกัน โดยเครื่องสร้างพลังงาน (Energizer) จะควบคุมการปล่อยพลังงานไปยังลวดทุก ๆ 1 วินาที หากมีคนร้ายพยายามบุกรุก หรือ ไปสัมภาษณ์รวดไฟฟ้าจะเกิดปฏิกิริยา คือ กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวอย่างรุนแรง ชัก กระตุก หรือ ชา บริเวณที่สัมผัสแต่จะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด

การทำงานของระบบเตือนภัย

หากรั้วไฟฟ้าถูกคนร้ายรบกวนหรือทำลายโดยการตัดเส้นลวด ระบบเตือนภัยจะส่งเสียงเตือนและมีสัญญาณไฟกระพริบสลับไปมา จนครบเวลา 2 นาทีหรือตามเวลาที่ได้ตั้งเอาไว้ เสียงเตือนจะดับลง แต่ไฟสัญญาณยังคงกระพริบต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเตือนว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น และสัญญาณไฟจะดับลงเมื่อผู้ใช้งานทำการรีเซ็ตระบบ หรือทำการปิดระบบเท่านั้น

Electric fence

TL-FS-Electricfence-CCTV

Electric fence

EA-LA-Electricfence-CCTV