ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า
แขวงคลองมหานาค

ศูนย์รวมอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า มากกว่า 10 ยี่ห้อ ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน ครบวงจร

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงคลองมหานาค

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

แขวงคลองมหานาค มีจำนวนพื้นที่ต้องรับผิดชอบ 0.355 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนไว้ในแขวงคลองมหานาคจำนวน 9,482 คน แยกเป็นจำนวนผู้ชายประมาณ 4,473 คน

และเป็นผู้หญิงประมาณ 5,009 คน รวมทั้งมีจำนวนอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างในแขวงคลองมหานาคประมาณ 5,664 ครัวเรือน มีการจัดตั้งเป็นชุมชนในพื้นที่แขวงคลองมหานาค

ตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของทางราชการเอง และของประชาชนในพื้นที่ด้วย ประกอบไปด้วยชุมชน

1. ชุมชนมัสยิดมหานาค ประเภทชุมชน แออัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทรัพย์สินฯ + กรมธนารักษ์ จำนวนหลังคาเรือน 301 หลังคาเรือน
สถานที่ตั้ง ถ.กรุงเกษม (ติดกับตลาดโบ๊เบ๊)

2. ชุมชนสิตาราม ประเภทชุมชน แออัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชน จำนวนหลังคาเรือน 57 หลังคาเรือน
สถานที่ตั้ง ถ.ดำรงรักษ์ (ติดกับวัดสิตาราม)

3. ชุมชนดำรงรักษ์ ประเภทชุมชน เมือง กรรมสิทธิ์ที่ดินเอกชน จำนวนหลังคาเรือน 108 หลังคาเรือน
สถานที่ตั้ง ถ.ดำรงรักษ์

4. ชุมชนวุฒิชัย ประเภทชุมชน เมือง กรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกชน จำนวนหลังคาเรือน 99 หลังคาเรือน
สถานที่ตั้ง ถ.หลานหลวง (ตรงข้ามสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

ประธานกรรมการชุมชน นายกิตติชัย พงศ์เศรษฐบุตร เบอร์โทรศัพท์ 089-8822472

ในพื้นที่ของแขวงคลองมหานาคมีวัดและศาสนสถานในพื้นที่อย่างเช่น วัดสิตาราม (วัดคอกหมู) และมัสยิดมหานาค ตั้งอยู่ที่เลขที่ 18 ซอยแมนไทย ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค

เป็นศูนย์จิตใจของประชาชนเชื้อสายอิสลามที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการ นอกนั้นก็มีสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่อย่างเช่นโรงเรียนวัดสิตาราม ตั้งอยู่ถนนดำรงรักษ์

แขวงคลองมหานาค และโรงเรียนบัณฑิตวิทยา ตั้งอยู่ซอยพระยามหาอำมาตย์ ถนนบำรุงเมือง ส่วนสถานที่ราชการ ก็อย่างเช่นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แขวงคลองมหานาค มีถนนบำรุงเมือง ถนนหลานหลวง ถนนจักรพรรดิพงษ์ และถนนบำรุงเมือง เป็นเส้นแบ่งเขตของแขวงคลองมหานาคทั้งหมด โดยมีคลองแสนแสบไหลผ่านกลาง

ของแขวงคลองมหานาค ชุมชนย่านนี้จะมีความหน่าแน่นของที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก การขยายตัวของเมืองค่อนข้างทำได้ได้ เพราะเต็มไปด้วยที่พักอาศัยหมดแล้ว

สถานที่ขึ้นชื่อที่นักท่องเทียวมักมาเดินเล่น จับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูกก็อย่างเช่นตลอดโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ หรือศูนย์การค้ามหานาค เป็นแหล่งซื้อขายเสื่อผ้าราคาส่งให้กับพวกพ่อค้า แม่ค้าทั้งชาวไทย

และต่างชาติ ที่รู้จักกันดี ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงคลองมหานาค ค่อนข้างจะหาใช้บริการยาก ส่วนใหญ่ก็จะเรียกช่างจากพื้นที่อื่นเข้ามาใช้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดกัน

แค่จะหาที่จอดรถเพื่อเข้ามาบริการก็ยังค่อนข้างหายากเพราะพื้นที่มีจำกัด สำหรับท่านไหนที่กำลังมองหากล้องวงจรปิดเอาไว้ใช้งานที่บ้าน หรือที่สำนักงานของท่าน

สามารถเรียกใช้บริการของเราได้ในนามของ บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด บริการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน และดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน ทั้งระบบกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า และสัญญาณกันขโมยไร้สาย

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

ข้อมูลน่ารู้ กล้องวงจรปิด

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

กล้องวงจรปิด ป้อมปราบ

คำขวัญ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

“….ย่านธุรกิจดัง คลังแห่งความรู้
สูงเลิศหรูภูเขาทอง วงเวียน 22 กรกฎา
เสริมศาสนาบ้านบาตร เชิดชูชาติมวยไทย
รวยน้ำใจหลายมูลนิธิ…”

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  เลขที่ 50 ถนนศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 เป็นพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ มีความสำคัญในด้านเศรษกิจ และการปกครอง มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ เป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์ ศิลปะของชาติไทยให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย

เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษา การค้า และเศรษฐกิจ แต่ด้วยความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจและสังคมในย่านนี้ ก็ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่จะต้องแก้ไขตามมาอีกมากมาย อย่างเช่นปัญหาการจราจร ปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง ปัญหาทางเข้าชำรุด ปัญหาขยะ ล้วนแต่มีผลกระทบทั้งสิ้น

พื้นที่ของแขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เนื้ออยู่ในการดูแลทั้งหมด 1.93 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อทางด้านทิศเหนือ ติดกับเขตดุสิต ทางด้านทิศใต้ติดตับเขตสัมพันธวงศ์ ทางด้านทิศตะวันออกติดกับเขตปทุมวัน และทางด้านทิศตะวันตก

ติดกับเขตพระนคร ประชาชนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จะประกอบอาชีพทางธุรกิจ พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นย่ายการค้า อย่างเช่น ตลอดโบ๊เบ๊ ตลาดคลองถม ตลาดวรจักร ตลาดมหานาค ที่มีอาคารพาณิชย์ปลูกติดกันอย่างมีความหนาแน่น

ปัญหาส่วนใหญ่ของแขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นเรื่องของระบบขนส่งมวลชน ทั้งทางถนน ทางน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับระบบขนส่งมวลชน อย่างเช่นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างมีจำนวน 63 วินในพื้นที่ มีท่าเรือให้ประชาชนไว้ใช้สัญจร

มีถนนสายหลักและ ถนนสายรอง ตรอก ซอย สะพานลอย ทางลัดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจราจรทางถนน มีสภาพการจราจรความคล่องตัวค่อนข้างต่ำมาก ยิ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า และช่วงเย็นไม่ต้องพูดถึง ติดหนักมาก ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาเช่น เรืองของเสียง เรื่องของมลพิษทางอากาศ

ปัญหาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย ต้องมีการเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อาจจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราพื้นที่เป็นจุดเสี่ยง และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่ม

โดยอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ และยานพาหนะ ระบบสื่อสารและฐานข้อมูล หากเกิดเหตุการที่ไม่คาดคิดจะได้แก้ไขได้ทัน อย่างเช่น หากเกิดไฟไหม้ รวมทั้งก็ต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการป้องกันภัยต่างๆ หรืออาจจัดตั้งเป็นอาสาสมัครด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ

เพิ่มความปลอดภัยให้ชุมชนในพื้นที่สาธารณะ และลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม อาจเพิ่มจำนวนครั้งในการออกตรวจของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้นหากทำได้ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเขา อย่างเช่นบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามป้ายรถประจำทาง

ส่วนหย่อมต่างๆ ที่เป็นจุดนั่งเล่นผักผ่อนของประชาชน อาคารบ้านเรือนที่เป็นลักษณะรกร้างไม่มีใครอยู่ รวมทั้งพื้นที่ใต้สะพาน ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องทำการตรวจตราของเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำสำหรับสังคมเมืองอย่งเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ขั้นตอนการขอข้อมูลกล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเองด้วยทางโทรศัพย์ หรือระบบออนไลน์ โดยต้องระบุ

  • หมายเลข ของเสาที่กล้องวงจรปิดทำการติดตั้งอยู่ สังเกตุที่เสาจะมีหมายเลขแจ้งให้ทราบ
  • หมายเลข ตู้ที่แขวงอยู่กับเสายึดกล้องวงจรปิด
  • หมายเลข กล้องวงจรปิด ที่อยู่ด้านข้างกล้องหรือใต้กล้องวงจรปิด
  • ระบุเวลาที่เกิดเหตุ วัน เดือน ปี ให้ชัดเจน และตรงมากที่สุด

2. เจ้าหน้าที่ลงบันทึกการรับเรื่องให้กับผู้แจ้ง

3. ผู้แจ้งต้องได้รับหมายเลขรับเรื่อง (สำคัญมาก เอาไว้ตามเรือง หรือแจ้งพนักงาน)

4. เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผลดำเนิการภายใน 3 วัน แต่หากเงียบไปเกิน 3 วัน ให้รีบติดต่อกลับ และแจ้งหมายเลขรับเรื่อง ในวันที่แจ้ง

5. หากมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาให้เข้าไปรับข้อมูล ต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้

  • แจ้งหมายเลขรับเรื่อง
  • เตรียมเอกสาร คือ บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
  • เตรียมสำเนาทบัตรประชาชน หากมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับภาพกล้องวงจรปิดแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนบมาด้วยพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
  • นำแผ่น DVR หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลมาให้ด้วย เพื่อใช้บันทึกวีดีโอ

สำหรับศูนย์ติดต่อขอข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด เขตบางเขต ณ อาคารสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ติดต่อหมายเลข 02-275-2330-1

ติดต่อสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง หมายเลข 02-354-1234

ศูนย์กล้องวงจรปิด กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ (เสาชิงช้า) หมายเลข 02-224-2987, 02-225-6972

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม